Advokat- och revisionsbyråer

IT-Total erbjuder advokat- och revisionsbyråer tjänster och IT-lösningar som hjälper dem att hantera sin vardag bättre

Starkare erbjudande gentemot klienter och branschen i övrigt med funktionsbaserad IT
Advokat- och revisionsbyråer hanterar dagligen en stor mängd information som ska hanteras, förstås och behandlas med kvalitet.  Höga krav ställs på att rätt information alltid finns tillgänglig vid rätt tillfälle och för rätt medarbetare utan avkall på sekretess och säkerhet.

IT-Total arbetar idag med en rad advokat- och revisionsbyråer som kunder och har byggt upp erfarenhet och IT-system för dessa två branscher.

Vår drivkraft är att öka våra kunders effektivitet, minska riskerna och ge våra kunder större möjligheter att stärka sitt erbjudande gentemot sina klienter och branschen i övrigt.