Big Data

Att hantera "Big data" är en stor utmaning

Att säga att dagens organisationer drunknar i data är en underdrift
Big data utgörs av lagrad data av sådan storlek (vanligen terabyte och petabyte), att det är svårt att bearbeta den med traditionella metoder. Big data är uppbyggt av strukturerad information från traditionella databaser; ostrukturerad information bestående av bilder, video, e-post, meddelanden och liknande. Alla är utmanande faktorer som företag och organisationer måste ta hänsyn till idag. Det finns inget slut i sikte på denna fortgående och snabba tillväxt. Vilket gör det mycket svårt att förutse de kapacitetskrav och kostnader som ständiga investeringar i ny hårdvara medför för er. Bind inte upp ert kapital, IT-resurser och tid på att försöka hänga med i de expanderande IT-infrastrukturkrav big data och analyser medför. De går inte att hantera manuellt längre.

Big prestanda för Big Data
Ge Big data utrymme att växa. Ge er datalagring allt utrymme det behöver för att växa, med en Big data lagring från IT-Total. Med vår lösning får ni en kraftfull IT-infrastruktur utan kapacitetsbegränsningar för att hantera er Big data till förutsägbar driftskostnad. Och, naturligtvis, eftersom vi på IT-Total tar ansvarar för IT-drift och underhåll frigör ni era egna IT-resurser till att istället fokusera på att skapa värde för er verksamhet.

Väx med en hybridhostinglösning
Lösningen bygger på en hybridhostinglösning för Big data och analyser som ger ett kostnadseffektiv och skalbart svar på den exponentiella tillväxten av data. Tjänsten levereras från våra lokala datacenter i Sverige på vår molnplattform IT-Total CloudSystem. Med lösningen kan vi enkelt och snabbt matcha processorkraft, lagring tier, genomströmning och hastighet efter behov. Ni får obegränsad flexibilitet och prestanda som skalar mer än ni någonsin kommer att behöva. Och tack vare vår flexibla inställning till leverans, kommer ni aldrig att bli låst till tjänster som inte längre uppfyller era behov.

Big data