Brandvägg som tjänst

Tjänsten som skyddar er IT-miljö från oönskad trafik och hindrar attacker och hackerintrång från internet

Brandväggsfunktion till fast månadskostnad
Hög säkerhetsnivå i företagets nätverk är A och O om du vill undvika datorhaverier, produktionsbortfall och badwill. En av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är att blockera vissa typer av inkommande och utgående trafik. IT-Total levererar en komplett Brandvägg som tjänst, där vi tar det fulla ansvaret för att era brandväggar fungerar optimalt och uppfyller de säkerhetskrav som er verksamhet kräver. Tjänsten hanteras av säkerhetsspecialister som löpande administrerar de regelverk som skyddar ert interna nätverk.

Två lösningar - virtuell eller dedikerad brandvägg
Brandvägg i IT-Totals driftmiljö (Virtuell brandvägg)

Tjänstevarianten realiseras via en virtuell brandvägg och körs i någon av IT-Totals moderna och säkerhetsklassade datacenter i Sverige. Utrustning är dubblerad, vilket resulterar i extra hög tillgänglighet.

Brandvägg i ert eget företagsnät (Dedikerad brandvägg)
Med tjänstevarianten tillhandahåller vi en dedikerad, fysisk brandvägg, helt anpassad efter era behov. I denna lösning kan ni även ha ett antal virtuella brandväggar med olika regeluppsättningar i en och samma maskinvaruenhet. Brandväggen kan placeras var som helst i er driftmiljö. Utrustningen kan också installeras i någon av IT-Totals moderna och säkerhetsklassade datacenter i Sverige.

Säkerhet och skalbarhet
Tjänsten levereras med utprövad teknologi från ledande leverantörer av säkerhetsprodukter och baseras på en plattform med marknadsledande brandväggar som gör mer än en traditionell brandvägg genom att även kontrollera innehållet i trafiken djupare. Lösningarna baseras på hårdvara som innehåller speciella ASIC-kretsar som förhindrar prestandaförlust! Tekniken är utvecklad för de mest krävande vilket innebär att den klarar de mest rigorösa säkerhets- och prestandakrav. Arkitekturen gör att man med fördel kan kombinera ytterligare säkerhetstjänster förutom traditionell brandvägg och på så sätt spara kostnader och minimera behovet av egen specialistkompetens. Vi ser till så att brandväggsmiljön etableras på ett effektivt och standardiserat sätt. Lösningen är väl utprövad och möjliggör uppgradering från en mindre installation till större och mer avancerade.

Trygghet och övervakning
Brandväggen manageras, övervakas och uppdateras med hjälp av IT-Total. Samtliga ingående komponenter övervakas med avancerad realtidsövervakning från IT-Total, där vi direkt kan se hur er brandväggsmiljö fungerar. Er leverans funktionsgaranteras där IT-Total tar hela ansvaret med tydliga servicenivåer som följs upp månadsvis. Hela IT-Totals tjänstekoncept har säkerheten i högsta fokus och använder sofistikerade implementeringar av gällande säkerhets-standards. Vi utvecklar ständigt tjänsten för att tillgodose nya behov som uppstår i takt med att teknologi, säkerhetskraven i omvärlden och era behov.