Bring Your Own Device

Är ni redo för Bring Your Own Device (BYOD)?

"Bring your own device” sprider sig snabbt
Era anställda vill använda valfri utrustning. Oftast sin egen. Oavsett vad ni har för IT-policy. Nya arbetssätt, ökad mobilitet, molntjänster, videons intåg och krav på egen utrustning ställer helt nya krav på ditt nätverk.

Ett gränslöst nätverk
Släpp istället kraften fri i er organisation. Bygg produktivitet, effektivitet och samarbetsmöjligheter i en värld där medarbetare vill välja sin egen utrustning och sin egen arbetsplats. Ett gränslöst nätverk kopplar samman applikationer, användare och resurser oavsett utrustning och plats. Det når privata, publika och hybrida molntjänster enkelt och säkert. Och det stödjer virtualisering fullt ut. Allt det här är inte längre någon vision. Vi på IT-Total har beprövade lösningar för det.

Är ert nätverk redo?
Utöver unika möjligheter att hantera BYOD, så består moderna nätverkslösningar av flera bärande funktioner. De hanterar säkerhet, mobilitet, video/tal och prestanda på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjligt. Första steget dit är enkelt, kontakta oss på IT-Total så hjälper vi er.

Mobiltelefon och surfplatta