Digital arkivering

Behåll sådan data som är viktig för er och måste sparas - avyttra sådant som får avyttras

Gammal information och data ska arkiveras och flyttas till billigare lagringsalternativ
IT-Totals arkiveringslösningar är utformade för att hjälpa er att riskfritt flytta data ni måste spara från dyr till en mer kostnadseffektivt lösning, och frigöra både lagringsutrymme och tid för er. Tjänsten ger ett effektivt sätt för att spara den datainformation som är relevant för er och bli kvitt resten. Det reducerar även ert backup behov. Med Digital arkivering som tjänst får ni en arkiveringslösning via internet som fungerar, som är helt automatisk och utan att investera i hårdvara och drift. Alla arkivering och datalagring sker i våra datacenter i Sverige. 

Hitta det ni söker snabbt
Informationen är lättillgänglig och snabbt sökbar genom indexering. Gammal information ska arkiveras och flyttas till billigare lagringsalternativ.

Fördelar med digital arkivering
• Inga investeringsbehov i hårdvara och överkapacitet
• Automatiserade processer, frigör resurser, spara tid och pengar, snabb hämtning av information
• Online tillgång, snabb tillgång och återanvändning av informationen
• Minskade kostnader, betala billigare per använd GB
• Regelefterlevnad, bevara viktiga dokument, e-post och annan information
• Lagringseffektivitet, äldre information till mer kostnadseffektiv arkivlagring
• Minskade backup behov
• Oöverträffad prestanda, säkerhet, tillgänglighet, flexibilitet och support
• Övervakning dygnet runt, året om
• Automatisk failover vid hårdvarufel - dubbla redundanta datacenter
• Flexibelt utbud av 24x7-tjänster och support