Disaster recovery som tjänst

Hur säker är er katastrofsäkring egentligen?

När driftstopp inte är ett alternativ!
Med Disaster recovery som tjänst tar IT-Total ansvar för er dataåterställningsprocess. Våra experter utvecklar recoveryplaner och rutiner för dataåterställning av era system och applikationer, och upprätthåller dem för att synkronisera med förändringar i er IT-miljö. Vi hanterar också tester av era återställningsplaner och hjälper er att utföra recovery om det blir skarpt läge enligt avtalade servicenivåer kring recovery time och recovery point objective (RTO/RPO). Minst två gånger om året testar vi er lösning.

Disaster Recovery, från backuplösningar Online, till fullservicetjänster
Utan uppdaterade och omfattande återställningsrutiner är det nästan omöjligt att effektivt svara mot systemfel, olika myndighetskrav och avbrott. Vi erbjuder flera olika tjänster inom Disaster Recovery, från backuplösningar Online, till fullservicetjänster där vi tar hand om hela kedjan – från backup till återläsning och återstart. Ni kan även abonnera på fullt utrustade reservarbetsplatser och krisledningsrum som kan användas om er ordinarie arbetsplats blir obrukbar, till exempel på grund av brand eller strömavbrott. 

Dual-Site Disaster Recovery
Dual Site Disaster Recovery - med våra tre datacenter spridda geografiskt i Sverige kan vi replikera er data till två olika ställen med samma kapacitet som till ett ställe. Vid eventuellt avbrott i ett datacenter kan vi enkelt och omedelbart växla till det andra och fortsätta som vanligt utan avbrott.

Fördelar med Disaster Reovery som tjänst
• Minskade kostnader
• Skala upp och ner efter era affärsbehov
• Skräddarsy efter era behov, onsite och/eller i IT-Totals datacenter
• Snabbare och säkrare dataåterställning med tydligt SLA
• Minskad risk, viktig data på annan plats, dubbla och redundanta datacenter
• Oöverträffad prestanda, säkerhet, tillgänglighet, flexibilitet och support
• Övervakning dygnet runt, året om
• Flexibelt utbud av 24x7-tjänster och support