Funktionsavtal

Fungerande IT-miljö till fastpris - inga överraskningar, bara en fungerande IT-miljö till förutsägbar kostnad

Kvalificerat IT-stöd i era lokaler till fastpris
När något problem i IT-miljön uppstår ringer man sin IT-driftpartner som fixar problemet och därefter fakturerar nedlagd tid. Vi påstår att detta inte alltid ger några ekonomiska incitament att rationalisera kundens miljö för att minska potentiella felkällor, snarare tvärtom. Det belönar reaktivt arbete istället för proaktivt felförebyggande arbete. Med IT-Totals funktionsavtal tar vi ansvaret för hela eller delar av er IT i er befintliga IT-miljö. Ni bestämmer själva hur stora delar av er IT-miljö ni vill att vi tar ansvar för och våra konsulter på plats ger er den bredd och djup av kompetens ni behöver för att möta de krav och behov som er kärnverksamhet ställer. Till skillnad från vanliga molntjänster eller outsourcing så äger ni IT-miljön själv och den finns lokaliserad i er egen datahall eller i någon av IT-Totals datahallar.

Bättre möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet
I stället för att betala för löpande konsulttimmar och underhåll, har IT-Total ett tjänsteavtal kallat funktionsavtal där ni endast betalar ett fast pris för en fungerande IT-miljö eller att en produkt fungerar som överenskommet. I ett SLA-avtal, Service Level Agreement, regleras vilken funktionalitet vi garanterar. Inga kostnader tillkommer. Ett fastpris per månad som garanterar funktionalitet på er befintliga IT-utrustning. Ni får inte bara en fungerande IT-miljö utan även en kostnadskontroll som gläder alla i er organisation.