Hotelllösningar

IT-lösningar och tjänster anpassade till hotell, spa och konferensanläggningar

God service är nyckeln till framgång
Hotellgästen förväntar sig omedelbar bästa service dygnet runt, alla dagar. För att kunna erbjuda en ”från hem till lyx”-upplevelse måste hotellen kunna erbjuda alla de kommunikationsmöjligheter som gästerna använder i sitt dagliga liv, telefon, e-post och Internet på sina rum.

Mer fokus på er kärnverksamhet och enklare IT-vardag
IT-Total är en framgångsrik och specialiserad tjänsteleverantör av IT till hotellsektorn. Vårt team av experter arbetar tillsammans med företag inom hotellsektorn för att få en förståelse för de specifika utmaningar som de möter och de krav på IT-system som de måste uppfylla. Som IT-leverantör till hotell, spa och konferensanläggningar erbjuder vi ihop med kunskap om er verksamhet ett brett utbud av lösningar och tjänster anpassade efter era behov. Målet är att vi med dem ska göra er IT-vardag enkel så ni kan fokusera mer på er kärnverksamhet, öka er lönsamhet och få fler nöjda kunder. 

Vi tar ett helhetsansvar och är erfarna specialister på IT
Många nischade produkt- och systemleverantörer till hotell vill gärna se sig som en totalleverantör och ta hand om all er IT. Men IT är mer komplext och viktigt för er än så. Vi vet att de är duktiga på sina produkter och system, men inga IT-specialister som kan se helheten och alla möjligheter som finns vilket är viktigt för er. IT-Total hjälper er med att ta ett helhetsansvar ihop med era hotellproduktleverantörer. Vi tar fram lösningsförslag, projektleder och genomför installationer ihop med utvald partner och ser helheten som specialister inom IT. Vi säkerställer och upprätthåller rätt service och supportnivåer mot er på hela er IT-miljö, inte bara på en enskild produkt eller ett system.

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/Qnyo-qn1RvM?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>