Funktionstjänster

Hårdvara, mjukvara och tjänster finns nu att hyra som funktionstjänster mot en fast månadskostnad

Vi levererar IT-funktioner som bara helt enkelt fungerar
Våra funktionstjänster handlar om att göra IT till ett stöd för er verksamhet. Lösningar är utvecklade för att ni ska kunna fokusera på er kärnverksamhet. När ni själva sköter driften av hela ert IT-stöd krävs en stor initial investering för en ny IT-funktion, även om användningen är låg till en början. När ni  köper en tjänst betalar ni bara för det ni använder och slipper stora, direkta startkostnader för hård- och mjukvara. Allt fler kunder väljer att köpa sitt IT-stöd som en funktion och betalar för det man använder. Det frigör resurser och kapital hos kunden som också får en mätbar och kvalitetssäkrad leverans. Ofta kallas tjänster i den här leveransmodellen för ”molntjänster”, men begreppsförvirringen kring vad som är en molntjänst och inte är stor. Oavsett om det är moln eller inte så växer den tjänstebaserade leveransmodellen kraftigt. IT-Total har sedan start byggt vår verksamhet kring att leverera IT som tjänst med ett SLA efter varje kunds unika behov. Vi upplever att vårt tydliga erbjudande, erfarenhet och kompetens skapar trovärdighet och nöjda kunder.

IT som tjänst ger flexibilitet och lägre kostnader
IT-Totals funktionstjänster även kallat IT som tjänst eller molntjänster bygger på hårdvara, mjukvara och tjänster som paketeras till en flexibel samlad funktionsleverans av hela eller delar av IT-infrastrukturen som en tjänst. I funktionstjänsten tar vi fullt drift- och funktionsansvar för utrustning som ni hyr av oss istället för att ni själva ska investera i egen utrustning med drift och underhåll. Alla våra funktionstjänster är skalbara upp och ner från en upp till hundratals. De är prissatta med ett fast månadspris.

Servicedesk
Köp funktionstjänster kombinerat med vår Servicedesk och lös alla bekymmer med tillgänglighet, säkerhet och support. Ni och era medarbetare får tillgång till IT-Totals Servicedesk som hjälper till med felhantering och problemlösning. Tjänsten finns i flera olika utföranden där ni välja att ha tillgång till support mellan vissa tidpunkter under ett dygn eller dygnet runt, året om.

Funktionstjänster kallas ofta för managerade tjänster eller driftstjänster. Beroende på sammansättningen i funktionstjänsten är även en del av våra funktionstjänster Infrastructure as a Service (IaaS), dvs en typ av molntjänster.