IT-drift och sourcing

Vi tillhandahåller både traditionell IT-drift och leverans av IT-infrastruktur som funktions- och kapacitetstjänst. Hos oss är er IT tillgänglig varje dag, året runt!

Låt oss drifta er IT
IT-drift är vår kärnkompetens. Vi ägnar oss helhjärtat åt det och följer med i den senaste utvecklingen. Genom vår kunskap, erfarenhet och infrastruktur får ni hög kvalité, expertkunskap och rätt pris. Våra skalfördelar och specialistkompetens skapar kostnadseffektivitet för dig. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet av och insikter om olika typer av hårdvara och tekniker för att hjälpa er att välja vad som passar dig.

Reducera kostnader och mer fokus på kärnverksamheten
Att outsourca sin IT kan både reducera kostnader och göra det möjligt att helt och fullt fokusera på kärnverksamheten. Det finns tid, pengar och kraft att tjäna. IT-Total erbjuder IT-drift inom flera områden. Allt från traditionell IT-drift och leverans av IT-infrastruktur som funktions- och kapacitetstjänst (molntjänster) till komplett outsourcing av kundens IT-stöd. Tillsammans med er hittar vi den bästa mixen av drifttjänster, molntjänster och våra konsult-tjänster för er. Oavsett om det gäller drift av hela er IT-infrastruktur eller delar av den som server, storage och nätverk. Från våra datacenter i Solna, Stockholm och Kramfors levererar IT-Total moderna och skalbara drifttjänster till kunder i hela Sverige. 

Traditionell IT-drift
IT-Total och våra medarbetare har gedigen erfarenhet och kunskap av IT-drift. Som helhetsleverantör inom IT är vi mycket noga med hur vi sköter drift, förvaltning och utveckling. Kvalitet står i centrum. Vi sköter den operativa driften och förvaltningen och tar fullt ansvar för högkvalitativ leverans, och prestandan garanteras genom ett omfattande SLA-avtal.

Drift på plats
Genom vårt koncept Drift på plats erbjuder vi er kvalificerat IT-stöd i era lokaler. Ni bestämmer själva hur stora delar av er IT-miljö ni vill att vi tar ansvar för och våra konsulter på plats ger er den bredd och djup av kompetens ni behöver för att möta de krav och behov som er kärnverksamhet ställer. Konceptet innebär också möjlighet att snabbt och flexibelt förändra IT-stödet i takt med att behoven förändras. Om ni önskar medverkar vi som stöd vid upphandlingar av nya system och tjänster som sedan implementeras och etableras i er IT-miljö.