IT-säkerhet

Det finns inga genvägar till säker IT

IT-säkerhet att lita på
IT-säkerhet ansvarar för att skydda ett företags eller organisations värdefulla tillgångar som information, hårdvara och mjukvara. IT-säkerhet ingår som en beståndsdel i det totala säkerhetsramverket och liksom det totala ramverket skall hantera skydd mot allehanda hot och faror mot organisationen och dess verksamhet, det vill säga bland annat katastrofer, främmande makter och individer, medarbetare och dåligt utformad verksamhet, som av någon anledning kan skada organisationen. IT-säkerhet koncentrerar sig på hot och skydd förenade med användning av IT.

Vi skapar trygghet
IT-Totals breda expertis över hela IT-infrastrukturen medför att vi har ett stort kunnande av att skapa IT-säkerhetslösningar. Vår filosofi är att projektera, etablera, inreda och underhålla IT-miljöer som möter verksamhetens krav på säkerhetsnivå och tillgänglighet. Grunden utgörs alltid av en genomgripande behovsanalys. Att vara lyhörd och sätta sig in i varje enskild organisations behov av IT anser vi vara en förutsättning för att kunna skapa den säkerhetsnivå just er verksamhet behöver. Varken för låg, eller för hög – utan rätt anpassad.

Vi erbjuder tjänster och produkter inom, penetrationstest, antivirus, brandvägg, kryptering, sårbarhetsanalys, driftade tjänster, incidenthantering, tekniskt support, mm.

IT-säkerhet