IT som tjänst

Konsumera IT istället för att köpa det

Allt fler väljer IT som tjänst och ser fördelarna av det
IT-som tjänst är ett begrepp som syftar på att man hyr sin IT eller utvalda delar av den som en outsourcad funktion. Lösningen kan inrymma en rad olika delar och begrepp som funktions- och kapacitetstjänster ihop med molntjänster och servicedesk. Istället för att köpa sin IT konsumerar man den IT man behöver som en funktion.

Enkelt, kostnadsbesparande och ökar verksamhetens möjligheter
Att köpa färdiga IT-funktioner innebär ett rollbyte. Ni kommer inte längre att vara en utförare utan en beställare. Ni slipper ta hand om frågor kring hur något ska göras på ITt-området. I stället blir er uppgift att ange vad som ska åstadkommas. IT-Totals IT som tjänst är en kombination av ihopsatta produkter och tjänster ihop med våra lokala molnplattformar. Ni kan enkelt komma igång med nya applikationer och tjänster, höja tillgängligheten av applikationerna eller bygga ut med extra kapacitet för att hantera ojämn eller oväntad belastning. Vi ger er möjlighet att enkelt skala upp prestanda och tillgänglighet. På ett enkelt sätt hjälper vi er att integrera molntjänsten till ert befintliga företagsnätverk. Med andra ord som ”IT på kran”, det vill säga en tjänst som är till för dig när du behöver den. Med IT-Totals moderna, säkra och högtillgängliga lokala IT-miljö vi leverera IT som tjänst på ett tryggt sätt med hög servicenivå.

Effektiva och moderna datacenter
För att leverera IT som tjänst har IT-Total byggt tre nya moderna datacenter i Sverige. Våra datacenter är redundanta och placerade på skilda orter. Tre hallar ger extra säkerhet och trygghet. Datacentren är optimerad för att möta framtida lösningars höga krav på elförsörjning och kylning. Vi har ha några av marknadens mest effektiva och moderna datacenter och tjänster utan att behöva ta hänsyn till ett tekniskt arv. Det har gett oss otroligt stora möjligheter att bygga en väldigt konkurrenskraftig lösning.

Radars rapport 2013
En annan spaning inför 2013 är att den traditionella IT-portföljen allt mer övergått till att man köper IT som tjänst. IT-verksamheternas utmaningar kommer att vara att producera ett högre IT-stöd med en plånbok som krymper, säger Hans Werner på Radar.