Kameraövervakning som tjänst

Vi gör kameraövervakning enkelt och utan någon investeringskostnad

Fler och fler upptäcker tryggheten och fördelarna med kameraövervakning
Kameraövervakning skyddar och värnar om det ni är rädd om – medarbetare, egendom, viktiga affärs- och produktionsprocesser samt affärs- och teknikhemligheter. Ni kan övervaka och granska produktionsprocesser, säkerställa att ett område alltid är under uppsikt vilket motverkar skadegörelse, svinn, stölder och olyckor.

Kameror med IP teknik som levererar full HD kvalitet
Med Kameraövervakning som tjänst får ni en kostnadseffektiv kameraövervakning med HD-kvalité samtidigt som vi ansvarar för drift och underhåll av bildlagringen och alla IP-kameror.

Som tjänst får ni en bekymmersfri kameraövervakning
Server för bildlagring är placerad hos IT-Total i en supermodern och säker datahall där vi dygnet runt, året runt säkerställer full IT-drift och att inspelat bildmaterial lagras samt skyddas mot obehörig åtkomst. IT-Total ansvarar för underhåll och drift av all utrustning inkluderat kameror och bildlagring. Tillsammans väljer vi kameramodell utifrån era behov, placeringa av dem och bildlagringstid. Resten tar IT-Total helhetsansvar för. Ni betalar endast månadsavgift för de kameror och den lagringskapacitet ni använder.