Klient

En modern IT-arbetsplats ger nöjdare och mer effektiva medarbetare

Klientlösningar för en dynamisk IT-arbetsplats
Era medarbetare vill kunna arbeta när de vill och var de vill oavsett enhet. Det handlar om verksamhetens krav på valfrihet och ständig åtkomst. Utmaningen är att hitta klientlösningar som stödjer dessa krav; att skapa och hantera en dynamisk IT-arbetsplats och att leverera rätt funktion vid rätt tillfälle och plats.

IT-Total tillhandahåller datorer, kringutrustning, skrivare och mobiltelefoner och ser till att det fungerar. Dessutom har vi en egen central Service Desk som tar hand om alla IT-frågor och löser eventuella problem. Med smarta och effektiva tjänster blir arbetsplatsen en fast kostnad där all service ingår, från leverans och installation till underhåll med programinstallationer och uppgraderingar, och till slut återtag av föråldrad utrustning.

Effektiviserande kringtjänster
IT-Total erbjuder en rad skräddarsydda klienttjänster utformade för att passa just era behov fullt ut. Allt från ett bekymmersfritt helhetsåtagande med klient som tjänst till att köpa en klient/enhet på ett mer traditionellt sätt, och välja vilka delar och effektiviserande kringtjänster ni vill att vi tar hand om – förstudie, beställning, installation, underhåll, support till avveckling av föråldrad utrustning.

Tack vare våra stora volymer och goda relationer med de största tillverkarna kan vi garantera rätt pris för rätt lösning.

Klient IT-arbetsplats