Klienthantering

Effektiv klienthantering innebär automatisk hantering och övervakning av arbetsstationer och servrar

Klienthantering syftar till att skapa en driftmiljö för hanteringen av klienterna
Att hantera distribution av operativsystem och applikationer med manuella metoder är tidskrävande och erbjuder inte särskilt hög driftssäkerhet. Vi skapar standardiserade processer för installation och underhåll. Ni  får därmed en flexibel klientplattform helt anpassad för er verksamhet.

Effektiv klienthantering
Effektiv klienthantering ger en smartare, säkrare och snabbare hantering av arbetsstationer, servrar och programvaror. Enklare och billigare med, för den delen.
Det handlar om att snabbt och smidigt kunna installera programvaror, göra säkerhetsuppdateringar och hantera eventuella problem. Med effektiv klienthantering slipper ni helt tänka på klientadministration. En arbetsstation blir till en fast kostnad där all service ingår, från leverans och installation till underhåll med programinstallationer och uppgraderingar, och till slut återtag av föråldrad utrustning.