Datakommunikation

Flexibla och framtidssäkra nätverk

Ledande i Sverige på nätverkslösningar
IT-Total är ledande i Sverige på nätverkslösningar med över 25 års erfarenhet och med tillgång till de främsta specialistkonsulterna inom datakommunikation och säkerhet. Det blir allt vanligare att applikationen köps som en molntjänst. Nätverket blir på så sätt ett nav för att kunna använda IT efter verksamhetens behov. Våra specialistkonsulter har gedigen praktisk erfarenhet. De befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant. Vi bemästrar tekniken och löser de problem och utmaningar som andra inte klarar av.

Nätverket är idag den viktigaste faktorn för en fungerande IT-miljö
Det mer än något annat är affärskritiskt och samtidigt fyllt med möjligheter att utveckla ert företag eller organisation för ökad affärsnytta. Ni kan vända er till oss för att få skräddarsydda säkerhets-, nätverks- och kommunikationslösningar eller för att få hjälp med systemövervakning, prestandaanalyser, trendanalyser och liknande. Vi har ett komplett utbud av tjänster inom detta område och ser oss gärna som en utmanare inom nätverkssegmentet där vi erbjuder bättre alternativ inom Datacenter, LAN, WLAN och WAN-routing som både ger en bättre investeringskostnad, vassare teknik och en lägre TCO.

Förbättra arbetsflödet genom ett fungerande och säkert nätverk
Var som helst, när som helst och med vad som helst ska du kunna nå all information och alla applikationer. En smart policyhantering löser vem som får tillgång till vad. Avvägningen mellan tillgång och säkerhet är strategiska frågor. IT-Total har lång erfarenhet av att bygga nätverk. Men det räcker inte. Ni får en samarbetspartner som kan säkerhet med. Om vi lägger till drivkrafter som molnet, sociala nätverk och BYOD (valfri utrustning, valfri plats) kan vi tydligt se att grundstenen i all IT utgår just från nätverket. Därför måste säkerheten ur ett tekniskt perspektiv möta dessa behov och möjligheter.

Nätverket ska vara så sömlöst som möjligt och du ska kunna hantera alla typer av användare och policys utan plågsam administration. Alla system ska vara enkla att både använda och administrera. Det viktiga är att nätverket har integrerade funktioner för att ta rätt beslut baserat på identitet och behörighet baserat på företagets policy.

Datakommunikation