Klientvirtualisering

Klientvirtualisering är effektiva lösningar för att hantera klienter, applikationer och information.

Klientvirtualisering ger era användare ökad valfrihet
Klientvirtualisering handlar om att man centraliserar profiler, applikationer och data och gör dem tillgängliga online eller offline på en mängd olika plattformar på ett säkert sätt.

Hanteringen av programversioner underlättas eftersom en ny applikation bara behöver installeras en gång. Sedan är den tillgänglig för alla användare. Det blir också möjligt att köra olika versioner av samma applikation. Eftersom ingen data lagras på den lokala enheten utan finns centralt når användaren all information och alla sina applikationer från valfri enhet och risken att obehöriga kommer över information från den stulna datorn är minimal.

Lång erfarenhet inom klientvirtualisering
Frågan är inte om ni kommer att implementera detta i någon form utan när och hur. VDI eller Virtual Desktop Infrastructure är begreppet som många talar om. Våra konsulter har erfarenhet och kunskap av klientvirtualisering. Vi samarbetar med flera olika parters vid klientvirtualisering, såsom Citrix, Microsoft och VMware, där vi också innehar den högsta certifieringen.