IT-konsulter

Kvalificerade och certifierade - med hjälp av specialistkompetens från IT-Total får ni allt ifrån rådgivning och stöd till hjälp med implementering och utveckling av de absolut bästa

Sveriges bästa konsulter inom IT-infrastruktur
Med hjälp av specialistkompetens från IT-Total får ni allt ifrån rådgivning och stöd till hjälp med implementering och utveckling av de absolut bästa. Våra konsulter har lång erfarenhet, hög kompetens med stor verksamhetsförståelse och med en mycket god teknisk insikt för att hjälpa er att designa, migrera/implementera och driftsätta en modern IT-infrastruktur som är säker, flexibel och kostnadseffektiv.

Kompetens i framkant
Våra specialistkonsulter håller utbildningar och kundkurser inom sina specialistområden. Detta är en fördel för våra kunder då det garanterar att både den praktiska erfarenheten och de senaste teoretiska kunskaperna finns hos konsulterna som anlitas. Naturligtvis är vi även stolta över att många av branschens högsta certifieringar och utmärkelser tilldelats våra anställda. Vi och våra kunder får därmed ett kvitto på att vi håller utlovad specialistkompetens. Inte allt för sällan löser vi problem som andra inte klarat av.

Framför allt hjälper vi våra befintliga avtalskunder med både små och stora uppdrag, och är också ofta både kompetens- och resursförstärkning till större företag och organisationers egna IT-avdelningar.

Våra konsulttjänster i korthet:
• Projektledning
• Systemintegration
• Drift och förvaltning
• Service och support
• Kommunikation och säkerhet
• Datacenter
• Klientlösningar
• Molntjänster

Det är ni som väljer vilka delar ni vill ha hjälp med. En del av våra kunder behöver driftstöd några timmar i veckan, medan andra låter oss ta hand om hela IT-infrastrukturen. Vår erfarenhet av att arbeta och implementera IT-lösningar är mycket gedigen och erkänd.