Nätverkssäkerhet

Klarar ni att upptäcka inbrottsförsök i företagets datanätverk? Vet ni vilka angrepp ni utsätts för?

Nätverkssäkerhet blir allt viktigare
IT-Total har lång erfarenhet av att bygga nätverk. Men det räcker inte. Ni måste ha en samarbetspartner som kan säkerhet med.

Med nätverket ska ni nå all information och alla applikationer. Var som helst, när som helst och med vad som helst. En smart policyhantering löser vem som får tillgång till vad. Avvägningen mellan tillgång och säkerhet är strategiska frågor.

Helheten är styrkan för optimal IT-säkerhet
Vår främsta styrka är att vi har samlat några av de främsta inom IT-säkerhet och sammanfört dem med flera av de främsta inom IT-infrastruktur. Det gör att vi har en insikt i att inte bara identifiera och förstå säkerhetsproblematik utan vi kan rekommendera och implementera lösningar som fungerar på ett optimalt sätt i er befintliga infrastruktur. Det är unikt att ha denna spetskompetens i dessa områden då de är så beroende av varandra. Det går inte att bygga bra infrastruktur idag utan förståelse för IT-säkerhet och det går inte att bygga optimal IT-säkerhet utan förståelse för infrastruktur.

Nätverkssäkerhet innebär inte bara en enskild produkt utan kräver även en uppdaterad säkerhetspolicy och verktyg för att säkerhetsställa att policyn efterlevs. Det är viktigt att se till helheten och företagets totala behov.

Nätverkssäkerhet