Offentlig sektor

IT-tjänster och produkter för den offentliga sektorn

Avtal för offentlig sektor
IT-Totals kunder består av såväl myndigheter och kommuner som skolor. Kunderna inom den offentliga sektorn är många och högt prioriterade. Vi har genom tillverkare och samarbetspartner möjlighet att leverera både tjänster och produkter inom samtliga IT-områden till offentliga kunder enligt LOU. IT-Total äger också rätt att mottaga avrop från ett flertal ramavtal som återförsäljare. IT-Total kan erbjuda produkter och tjänster från följande ramavtal:

Kammarkollegiet:
Avtalsområde: Servrar, lagring och tjänster 2012
Avtalsområde: Nätverksprodukter 2012
Avtalsområde: Programvaror och tjänster 2010
Avtalsområde: Klient – Datorer, Läsplattor, Bildskärmar och Tunna klienter 2012
Avtalsområde: IT-Konsulttjänster, Uppdragskonsulter 2009
Avtalsområde: IT-Drifttjänster 2010
Avtalsområde: Licensförsörjning 2010

Kommentus:
Avtalsområde: IT-produkter 2010
Arbetsstationer, nätverksprodukter, programvaror, servrar.