Om IT-Total

En nytänkande utmanare, som är bättre, närmare och ger mer för att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar
IT-Total är ett av Sveriges ledande tjänstebolag specialiserat på IT-infrastruktur. Vår strävan är att öka affärsnyttan med IT genom att leverera kundanpassad och lokalproducerad IT-infrastruktur som tjänst med ökade möjligheter och högsta värde för våra kunder. Vi erbjuder allt från konsulttjänster, funktions- och kapacitetstjänster från våra lokala datacenter i Sverige till hybrida IT-lösningar och produkter. 
 
IT-Total grundades 2011 och har på kort tid blivit en av Sveriges ledande tjänstebolag inom IT-infrastruktur. Vi ser oss som en nytänkande utmanare som byggt vår verksamhet på att hela tiden vara närmare, bättre, och ge mer. Av våra 75 medarbetare är flertalet konsulter med hög kompetens och erfarenhet. Vi finns representerade med lokalkontor på fem orter i Sverige och har tre dynamiska datacenter varifrån vi lokalproducerar tjänster. Genom att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde, har vi förmånen att stödja våra kunder med den främsta kompetensen. 
 
Våra kunder består av både stora och små, privata och offentliga företag och organisationer. Med IT-Total får ni inte bara en engagerad och nytänkande IT-partner, utan också en rådgivande partner som är utmärkande för sin samlade erfarenhet, kompetens och kundfokus. Under 2013 beräknas IT-Total omsätta 100 MSEK.

IT-Total i siffror:                   

2013

2012

2011

Nettosättning, MSEK

111.2

60.8

30.3

Rörelseresultat (EBIT), MSEK

+6.0

+5.0

+4.2

Antal anställda

64

47

28


Tjänster och erbjudande

IT-Totals erbjudande omfattar en bred portfölj av IT-infrastrukturtjänster. Vi erbjuder allt från konsulttjänster till funktions- och kapacitetstjänster även kallat molntjänster samt mer traditionella konsulttjänster och lösningar. Genom vår konsultorganisation tillför vi spetskompetens och förvaltning av IT-funktioner. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder med alla behov inom IT-infrastruktur, oavsett om det betyder att vi är på plats med konsulter eller levererar tjänster från något av våra datacenter. Eller en kombination av alla delar. Vi leverera högkvalitativa tjänster med hög servicegrad med ett personligt engagemang till våra kunder.  Eftersom vi levererar våra funktions- och kapacitetstjänster i egen regi från moderna skalbara tjänsteplattformar ger det oss möjlighet att ge våra kunder ett attraktivt pris samtidigt som vi kan upprätthålla högsta servicenivå och tillgänglighet. 

Rikstäckande datacenter
Med våra moderna och säkerhetsklassade datacenter belägna runt om i Sverige får ni inte bara lokal tillgång till kundanpassad och lokalproducerad IT-infrastruktur som tjänst och våra datacentertjänster. Ni får även nationell räckvidd för multi-site redundans, backup och säker återställning.

Kundnöjdhet i fokus
Vårt viktigaste mål är alltid leverera enligt kundens förväntan och i tid. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda, känna skillnaden och rekommendera oss till andra som behöver hjälp med bättre IT-infrastruktur. IT-Totals kärnvärden är kundfokus, engagemang, nytänkande, kvalitet, erfarenhet och kompetens. 

Våra medarbetare är vår största tillgång
Vår främsta styrka är att vi samlat flera av de absolut bästa konsulterna och specialisterna. Samtliga våra konsulter är välutbildade med lång erfarenhet och djup kunskap. De vidareutbildar sig ständigt för att alltid vara uppdaterade på de senaste teknikerna i branschen och kunna leverera bästa möjliga lösningar. Vår höga kompetens och långa erfarenhet har inte bara resulterat i nöjda kunder utan också i en rad utmärkelser som tilldelats såväl IT-Total som våra anställda. Vi och våra kunder får därmed ett kvitto på att vi håller utlovad kompetens. Vi arbetar också aktivt med kompetensöverföring till våra kunder och vet att det krävs en högt utvecklad social kompetens för att fungera i ett modernt team.

Nytänkande är vårt arbetssätt
Människor som samverkar och inspirerar varandra är en grogrund för att tänka nytt. Om vi genom nytänkande finner nya sätt att bättre tillgodose våra kunders IT behov, oavsett om det handlar om nya funktioner, problemlösning eller support, så är det alltid värt mödan.

Vi ger mer och gör skillnad med IT som ger resultat...
Vi är inte som de största aktörerna på marknaden, fråga våra kunder. Vårt mål har aldrig varit att bli störst utan att bli bäst på det vi gör. Hos IT-Total är kunden alltid i fokus. Det är självklart viktigt med tekniskt kompetenta konsulter men ännu viktigare är det att hitta tekniskt kunniga personer med rätt drivkraft och engagemang som alltid ger mer för våra kunders resultat. Kort och gott handlar det om att IT-Total ska gör skillnad!

IT-Total representerar något nytt, nytänkande, kundfokuserat och framtidsinriktat inom IT-branschen!

IT-Total snabbfakta:
• Specialist och rådgivare inom IT-infrastruktur
• Grundat 2011, med säte i Stockholm
• Mer än 25 års erfarenhet inom avancerad IT-integration
• Antal medarbetare: 75 medarbetare, varav 40 konsulter
• Omsättning 2014: 120 MSEK, EBITA 5,00 MSEK
• AA-rating
• Privatägt
• Medlem i IT&Telekomföretagen

display

IT-Total möte