Resursbemanning

Specialister på IT-bemanning - vi hyr ut IT-resurser på alla nivåer

Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid till rätt pris
IT-Totals affärsområde Resurs är specialister på att effektivt hitta rätt IT-resurser och IT-bemanning, oavsett om det är en kortsiktig uthyrning eller en långsiktig lösning med möjlighet till anställning. Vår strategi bygger på att leverera konsulttjänster snabbt och flexibelt med rätt kompetens på rätt plats i rätt tid till rätt pris.

Allt från IT-generalister till IT-specialister
Vi har ett brett erbjudande till marknaden och erbjuder allt från IT-generalister till IT-specialister. Genom att vara specialistinriktade attraherar vi precis den kompetens och de personer våra kunder eftersöker. Vår strategi bygger på snabbhet och flexibilitet med rätt kompetens på rätt plats i rätt tid till rätt pris.

Vi har certifierad IT-personal inom bl a följande områden:
• PC/supporttekniker
• Helpdeskpersonal
• System administratör
• Helpdesk manager
• Migreringstekniker
• Nätverkstekniker
• Storagetekniker
• Drifttekniker

Vid kunders önskemål agerar vi även som rekryteringsföretag.