Server, Storage & Backup

Hur hanterar vi den fortsatt ökande datamängden?

Lagringseffektivitet är viktigare än någonsin
IT-Total har sedan länge satsat kraftfullt på området och byggt upp en gedigen lokal kompetens. Vi har också etablerat starka partnerskap med de mest framstående tillverkarna inom området. Med detta kan vi idag erbjuda våra kunder ett komplett utbud av produkter och tjänster för att ta fram rätt lösning för både dagens och morgondagens behov.

Server & Storage
Det ställs höga krav på server- och storagemiljön. Den måste ha förmågan och kapaciteten att möta verksamhetens ökade efterfråga med bibehållen hög säkerhet och tillgänglighet. Storage är grunden för all IT-struktur. En lösning som vi skapar är inte bara anpassad efter vad ni behöver just nu, än viktigare är att den är skalbar och lätt kan anpassas till framtida behov och molntjänster.

Backup och recovery
Med rätt backup- och recoverylösning kan ni öka säkerheten, förenkla processerna och överträffa era krav på tillgänglighet. En effektiv backuplösning är avgörande för att minimera informationsförlust om information raderas eller blir felaktig. IT-Total hjälper er med att säkerställa er backup, skydda er kritiska information och återställa den på den tid (RTO) och till den punkt (RPO) som verksamheten kräver.

Arkivering
Företag som inte skiljer på backup och arkivering av data riskerar onödiga kostnader. Utmaningen är att lyckas klassificera data och att bestämma hur länge den behöver sparas. Backup och recovery göra det möjligt att snabbt komma åt data under en begränsad tidsperiod. Arkivering syftar till att lagra data under många år.