Skolor

Våra IT-tjänster håller vad de lovar

IT i skolan
Få saker påverkar så många människor, vårt samhälle och vår vardag så mycket som skolan. Elever och lärare ska ha tillgång till de läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Elever ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Det ska finnas stöd för att använda IT i undervisningen och för att utveckla undervisningen med hjälp av IT-system.

– Skolverket kom nyligen med en rapport som visar att tillgången till datorer och läsplattor är bättre än vad de trodde. Användningen är däremot inte tillräckligt hög och allt för ofta förekommer det problem med IT-miljön och nätverket.

Därför är vi på IT-Total glada att med specialistkompetens inom IT-infrastruktur och erfarenhet inom skolverksamhet kunna bidra med lyckosamma IT-projekt i skolan som ger nöjda användare och som utvecklar undervisningen. 

Computer Sweden: Totalhaveri för skol-PC
Konceptet skol-PC, elev-PC eller en till en som det även kallas går i sin enkelhet ut på att erbjuda varje elev ett eget digitalt verktyg, en dator, en läsplatta, en smartphone eller en kombination av dessa. Verktyget är viktigt, men stödet och kompetensen i satsningen är avgörande för att lyckas. Tyvärr är det allt för många skolor där satsningen inte blivit vad man förväntat sig utan istället blivit ett stort och dyrt problem. Orsakerna är många, men oftast beror det på att man inte tänkt igenom hela projektet och alla konsekvenser digitala verktyg till elever medför. De stora leverantörerna av elev-PC är i grunden fokuserade produktbolag som levererar hårdvara och utbildningstjänster. Men de saknar kompetensen och analysförmågan av hur det påverkar och vad som krävs av IT-infrastrukturen och inte minst nätverket vid ett sådant projekt.

Tillsammans utvecklar vi skolan med fungerande IT
IT-Total har erfarenheten och kompetensen att hjälpa er med helheten så ni får ett lyckosamt projekt i er skola oavsett vad det är för IT-projekt ni planerar att genomföra. Vi samarbetar med noga utvalda elev-PC leverantörer där vi tar på oss delen att IT-infrastrukturen och nätverket fungerar  som utlovat. 

IT-system skola