Support & Service

Vill ni ha support och service på er IT-miljö?

Hög tillgänglighet, servicegrad och kompetens
IT-Totals professionella service- och supporttjänster ger fungerande IT dygnet runt, året runt. Vi levererar stöd hur, när och var ni vill. Att ha en partner med hög kompetens som på ett strukturerat sätt tar ansvar för drift och underhåll av IT-miljön är en förutsättning för i stort sett alla framgångsrika företag och organisationer. Bestäm själva utifrån era behov om ni vill ha vår hjälp för punktinsatser eller om ni önskar ökad trygghet med ett support- och serviceavtal.

IT som bara fungerar
Vi erbjuder olika tjänster och avtal gällande förebyggande underhåll, hårdvaru- och programvaruservice, servicedesk, övervakning etc, vilket ger er tillgång till flexibel support, trygghet och kända kostnader. Tack vare att vi tar det övergripande supportansvaret slipper ni bollas mellan olika leverantörer. Det här leder till kortare svarstider, snabbare diagnostisering och åtgärd av felet. Våra servicenivåer (SLA) bestäms efter era behov, vi finns tillhands dygnet runt årets alla dagar.

Oavsett problem eller servicenivå vänder ni er till IT-Totals Servicedesk, där ni får effektiv och personlig service av kvalificerad och engagerad personal.