TotalCloud™

Skapa all IT-infrastruktur ni behöver. Betala bara för vad ni använder. Kundanpassade IT-tjänster i molnet

TotalCloud™ - äkta kundanpassade molntjänster!
TotalCloud™ är äkta molntjänster från IT-Total där ni kan köpa hela eller enstaka IT-funktioner, direkt via Internet. Allt från er server, lagring, backup, epost till verksamhetssystem. Tjänsten saknar absolut ingenting förutom kostnaden för ägandet. Ni skapar enkelt ny IT-infrastruktur i realtid och betalar bara för det ni använder utan bindningstid. Servrarna startar på en så låg prisnivå som 10 öre/GB.

Tjänster som produceras och levereras från IT-Totals lokala funktionsfabriker
Vi är en av de första i Sverige att erbjuda privata molntjänster som är kundanpassade och lokalproducerade, där all datalagring uteslutande sker i Sverige. Många organisationer måste följa geografiskt specifika regler där data lagras och bearbetas. Vi vet också att de flesta företag och organisationer vill ha sin data regionalt och säkert från möjlig avlyssning. Molntjänsterna baseras på senaste säkra teknologin och har anpassats för att följa såväl svensk lagstiftning som Datainspektionens rekommendationer för molntjänster. Det bästa av allt är att all datorkraft och teknisk utrustning finns lokalt hos oss i våra datacenter i Stockholm, Solna och Kramfors. Följaktligen tar vi hand om bekymret med uppgraderingar, lagringsutrymmen, backuper och säkerhet. Ni köper så mycket ni vill, när ni behöver det. Och betalat endast för det ni förbrukar – ungefär som med en elräkning.

IT som bara fungerar och helt utan strul
Med TotalCloud slipper ni alla era gamla IT-bekymmer. Istället för att köpa dyra servrar och konsulttjänster för att installera, underhålla, uppdatera och felsöka er IT-miljö köper ni med TotalCloud istället de funktionerna ni behöver på några minuter. I IT-Totals datacenter finns all den säkerhet, tillgänglighet och datakraft som ni kan tänkas behöva. Allt levereras över Internet och är åtkomligt var ni än befinner er. Ni behöver inte binda upp en enda krona i IT-investeringar, ni kan även hyra hela er IT-miljö som funktion, inklusive era arbetsplatser, skrivare, mm.

Leverans med en knapptryckning
När som helst via en self-service portal går det att på mindre än 10 minuter få tillgång till justera de resurser och den kapacitet som ni behöver. Ni kan sedan antingen manuellt köra igång fler servrar allteftersom era behov växer – eller skala upp genom att ge er server mer kraft som t ex RAM-minne eller flera processorer via self-service portalen. TotalCloud är skapat med enkelhet i fokus. 

Skalar som inget annat
I TotalCloud kan ni växa och minska i den takt ni behöver för stunden. Skala upp och ner enkelt. Ge existerande server mer kraft och disk. När ni sedan raderar en server slutar vi ta betalt. Detta gör att ni både får skalbarhet som är mycket kraftfull men samtidigt extremt bra ekonomi i era lösningar.

Hur betalar man?
Med IT-Totals tjänst TotalCloud har ni ingen bindningstid avtalsmässigt. Ni betalt bara för det ni använder. Det gäller allt från underliggande hårdvara till bandbredden som används. För enkelhetens skull har vi färdiga paket att utgå ifrån som är enkla att förstå och där var och en har olika mycket RAM-minne och antal processorer (kärnor). Priserna startar på en så låg prisnivå som 10 öre/GB. Från den timmen ni raderar en server slutar vi att ta betalt.

Varför TotalCloud™?
Genom att använda Total Cloud får ni modern IT-infrastruktur precis när ni behöver det och betala bara för det ni använder. Det kan vara allt från projekt som bara varar en vecka eller två till att ni skall bygga ut hela er IT-infrastruktur. Fördelarna är många och bara det att ni enkelt kan få igång en server på några minuter är bara en av dem. Växer eller minskar er verksamhet så växer eller minskar er kraft både snabbt och enkelt i TotalCloud. Just flexibiliteten och skalbarheten är två av de stora anledningarna. Sist men inte minst har vi extremt kunnig personal som alltid hanterar och sköter om er IT-infrastruktur. Detta är förstås en grundförutsättning för att hela tiden ge er bästa möjliga drift och support av den tjänst ni köper av oss på IT-Total. 

Datacenter i Sverige
IT-Totals datacenter är en säker miljö där ni som kund tryggt kan utnyttja kapaciteten i våra tjänster. Vi levererar våra kundanpassade och lokalproducerade molntjänster från tre separata datacenter belägna i Stockholm, Solna och Kramfors, vilka möter exceptionellt hårda krav på säkerhet, infrastruktur och trygghet. Säkerheten i våra datacenter möter kraven i den internationella standarden för informationsteknologisäkerhet (ISO/IEC-17799). När ni placerar tjänster i IT-Totals datacenter får ni en säker teknisk miljö med optimala förutsättningar vad gäller strömförsörjning, kyla, klimat, branddetekterings- och släcksystem. Var artonde månad utför Det Norske Veritas (DNV) en fullt oberoende revision av våra datacenters certifieringar ISO9001, ISO14001 och ISO27001.

HP CloudSystem
IT-Totals plattform för molntjänster IT-Total CloudSystem är byggd på senaste HP Cloudsystem teknologi, som är den idealiska plattformen för privata moln och Infrastructure as a Service (IaaS) som gör att vi kan tillhandahålla infrastruktur och applikationer på minuter snarare än veckor. HP CloudSystem är den mest kompletta, integrerade och öppen plattform som gör det möjligt för företag och tjänsteleverantörer att bygga och förvalta tjänster inom privata, offentliga och hybrida moln miljöer. TotalCloud är uppbyggt med redundant och konvergerad HP infrastruktur i datacenter på skilda lokationer. Skulle något av våra datacenter gå ner flyttas driften med automatik till ett annat av våra datacenter som kör vidare som vanligt.

 

 

Molntjänster och cloud-hosting