Trådlöst nätverk (WLAN/WiFi)

Upplev fördelarna med ett modernt och säkert trådlöst nätverk, WLAN till en fast månadskostnad

Allt ni behöver för ett säkert och flexibelt trådlöst nätverk
Med IT-Totals Trådlöst nätverk som tjänst får ni enkelt dagens modernaste och säkraste teknologi för att koppla upp er trådlöst. Lösning är flexibel och skalbar, den kräver ingen investering i hårdvara eller drift och underhåll. IT-Total erbjuder trådlöst nätverk som en tjänst mot en fast månadsavgift per accesspunkt.

Skalbart och utan dolda kostnader
Lösning är skalbar från en upp till hundratals trådlösa anslutningspunkter. Den är prissatt efter önskad radiotäckning med ett fast pris per kvadratmeter, alternativt per accesspunkt. Med Trådlöst nätverk som tjänst slipper ni det funktionella ansvaret för ett eget trådlöst nätverk. I tjänsten finns allt som krävs för en säker, högpresterande lösning, exempelvis:

• Accesspunkter och ev hårdvara och kablage
• Radioplanering
• Driftsättning av ingående komponenter och tjänsten
• Redo och anpassat för BYOD – Bring Your Own Device
• Upptill 450 Mbps och PCI kompatibelt
• Drift, övervakning och felhantering
• Servicepaket med valbara service- och åtgärdstider
• Change management
• Konsulttjänster
• Tillvalsfunktioner

Tillvalsfunktioner:
Projektledning, Accesspunkt för utomhusklimat, installation och montering, kabeldragning, Gästaccess med kundportal. 

Ett modernt trådlöst nätverk utan gränser
Utifrån era behov och en radiomätning designar vi lösningen där samtliga komponenter ingår och realiserar den med standardiserad och utprövad teknologi från ledande leverantörer av trådlösa systemkomponenter. Ni får ni ett kostnadseffektiv och modernt trådlöst nätverk som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet. Vi tar ansvar för drift, övervakning, service och underhåll. Vi dokumenterar lösningen, så att underhållet kan bedrivas effektivt. Ett modernt trådlöst nätverk kopplar samman er med applikationer, resurser eller andra användare oavsett utrustning. Det transporterar telefoni och video i realtid. Ni når privata, publika och hybrida molntjänster enkelt och säkert.

Eliminera dyra controllers och möjlig felkälla
Lösningen har fått flera positiva utlåtanden för sin arkitektur och molnbaserade lösning som eliminerar dyra controllers som också är en central felkälla. Till tjänsten erbjuds även ett antal tillvalsfunktioner såsom utökade servicenivåer, kundportal, integrationer mot interna katalogfunktioner, självbetjänande gästaccess, optimerad för Microsoft Lync etc. Dessutom utvecklar vi lösningen över tiden och ser till att underlätta teknikskiften. Målet är att ni enkelt ska kunna tillgodose nya behov som uppstår i takt med att omvärlden och verksamheten förändras. Allt fungerar som det ska redan från start.