Våra datacenter

IT-Totals funktionsfabriker för IT som tjänst - här levererar vi kundanpassade och lokalproducerade tjänster med den allra senaste tekniken och bästa möjliga tillgänglighet

Vi är stolta över våra datacenter!
Våra datacenter är några av landets modernaste och säkraste med geografiskt olika placering för maximal säkerhet. Ni måste vara säkra på att vi leverera avbrottsfri IT-infrastruktur till er. Det är därför vi dubblat upp allt och har redundans på allt från internet, el, kyla och infrastruktur för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet. 

Modernt, säkert och med högsta tillgänglighet
Vi driver idag flera hundra servrar i våra datacenter i Sverige. Varje datacenter har kraftig kapacitet och är byggt för att uppfylla kunders krav på fysisk säkerhet, redundans och kapacitet. Alla är byggda med senaste teknologin. De har högsta möjliga skydd mot explosion, brand, rökgas, vatten, strömavbrott, magnetism, inbrott, sabotage, åska och spänningsförändringar. Anläggningarna kameraövervakas och alla inspelningar lagras i minst 3 månader. Vårt datacenter i Sköndal är bemannat och övervakas dygnet runt, året om. Tillträde regleras av säkerhetsvakter. Genom att nyttja våra datacenter får ni också tillgång till övervakningstjänster, fjärrsupport och 24/7/365 support.

Lokalproducerade molntjänster
Vi  ser våra datacenter som lokala fabriker varifrån vi producerar och levererar kundanpassade och lokalproducerade tjänster till våra kunder, så nära er som kund det bara går. All information lagras i Sverige och skyddas av svensk lag. All information som skapas av våra kundföretag tillhör kund och kan när som helst sparas lokalt eller begäras ut. Ingen risk för avlyssning eller data på okänt ställe.

Bandbredd och tillgänglighet
Våra kunder upplever aldrig begränsningar på sin Internet-bandbredd i vår ände. Detta tack vare att vi är direktanslutna till Internets stamnät, och att alla datacenter är utrustade med höghastighetsuppkopplingar med ständig säker överkapacitet. Alla delade nätverksförbindelser från våra datacenter är naturligtvis fullständigt redundanta. Vi kompletterar de redundanta systemen med en teknikstab med mycket hög kompetens. Vi har total kontroll på vår infrastruktur och driften av den. Därför kan du lita på att vi vet vad vi gör och håller vad vi lovar.

Grön-IT
För att minska miljöpåverkan av servrarna som är stora förbrukare av energi, arbetar vi med Grön-IT. Bland annat återvinner vi överskottsvärme från våra datacenter.

Trippla datacenterlösningar
IT-Total erbjuder datacenterlösningar som kan konfigureras att täcka flera datacenter inom, detta möjliggör snabb återställning och automatisk failover. Dessa multi-site lösningar klarar extrema driftstider. IT-Total kan även erbjuda ytterligare datacenter i en annan stad. Data kan replikeras till en redundant infrastruktur på en sekundär anläggning och därmed betydligt minska riskerna som kan uppstå när ett enda datacenter används.

Bandbredd och tillgänglighet
Våra kunder upplever aldrig begränsningar på sin Internet-bandbredd i vår ände. Detta tack vare att vi är direktanslutna till Internets stamnät, och att alla datacenter är utrustade med höghastighetsuppkopplingar med ständig säker överkapacitet. Alla delade nätverksförbindelser från våra datacenter är naturligtvis fullständigt redundanta. Vi kompletterar de redundanta systemen med en teknikstab med mycket hög kompetens. Vi har total kontroll på vår infrastruktur och driften av den. Därför kan du lita på att vi vet vad vi gör och håller vad vi lovar.

Högsta certifiering
Våra datacenter är tongivande inom kvalité, säkerhet och miljö. De är bland annat certifierade för följande internationella standarder:
• ISO27001: 2005 standard för säkerhetshantering.
• ISO 9001:2000 standard för kvalitetsstyrning.
• ISO 14001 standard för miljöledningssystem.
• OHSAS 18001 för hälsa och säkerhetledningssystem.
• PCI Data Security Standard (PCI DSS) betalkort säkerhet.

 


Datacenter Stockholm I - nya generationens datacenter och Sveriges mest energieffektiva. Ett av våra datacenter i Stockholm ligger närmare bestämt i Upplands Väsby och är ett av världens mest energieffektiva med en PUE på mindre än 1,2. Vid test har vi kunnat uppnå PUE-nivåer på 1,07. I datacentret står även Nasdaq och därmed servrar från Nordens och Baltikums börser. Datahallen har en enorm säkerhet kring anläggningen med flera olika säkerhetslager där alla som ska in i centret passerar. Anläggningen har ett gediget brandskydd, dubbla staket runt anläggningen och en bilfälla för inpassage. Dessutom kan ingen gå in i anläggningen utan att passera slussar med ansiktsigenkänning och fingeravtryckssensorer. Säkerheten är genomtänkt och väl tilltagen. Vi är här helt operatörsneutral och uppkopplad mot olika kommunikationsleverantörer. Trafiken går via flera olika separata fibervägar för maximal säkerhet. Datacentret får all sin kraft från förnybara energikällor som vattenkraft och vindkraft. Det ligger i framkant både tekniskt och miljömässigt. IT-Totals IT-infrastruktur i datacentret bygger på den absolut senaste teknologin från HP. Kylsystemet använder 100% frikyla under alla dagar på året med en snitttemperatur under 26 C, vilket innebär ett mycket lågt energiöverskott I jämförelse med traditionella kylkompressordrivna anläggningar. Detta datacenter är för de kunder som ställer högsta möjliga krav på säkerhet och miljö. Används främst till offentliga kunder och myndigheter.

Datacenter Stockholm II - supermodernt och i absolut framkant.
Vårt datacenter i Stockholm är placerat i troligen Sveriges modernaste och säkraste datorhall, Telecity. Här står även Spotify och flera av de allra största svenska finansiella företagen (bl.a. en av de fyra svenska storbankerna). IT-Total har en egen låst och övervakad yta i hallen. Hallen är något alldeles extra och möter alla höga krav. Vi är här helt operatörsneutral och uppkopplad mot olika kommunikationsleverantörer. Trafiken går via flera olika separata fibervägar för maximal säkerhet.  

Datacenter Kramfors - modernt, säkert och låga kostnader.
Vårt nya datacenter i Kramfors är utformat för att ge optimal säkerhet och trygg IT-drift. Det ligger på en plats med låga kostnader för hyror och kylning. Medeldygnstemperaturen i norra Sverige är betydligt lägre sett över hela året. Kylsystemet tar hänsyn till temperaturen utomhus. Det gör anläggningen mer miljövänlig, och är en del i den gröna IT som IT-Total satsar på. Datahallen är i samma byggnad som polisen i Kramfors och bevakad dygnet runt, året om.

Datacenter Solna - modernt, högpresterande och säkert.
Grunden för den höga tillgängligheten är en generell dubblering av alla system, från elkraft och kylsystem till internetaccessen. Vi kompletterar de redundanta systemen med en teknikstab på plats med mycket hög kompetens. Vi har total kontroll på vår infrastruktur och driften av den. Därför kan ni lita på att vi vet vad vi gör och håller vad vi lovar. Hallen är larmad och övervakas dygnet runt, året runt. Reservkraft i form av dieselaggregat och nya UPS med batteribackup och strömspikseliminering. Här erbjuder vi hosting och colocation i ett praktiskt, centralt och välfungerande Datacenter. Datacenter Solna är även backupcenter för vårt supermoderna Datacenter Stockholm II.Dedikerade servrar datacenter (VPS)