Vi bryr oss om att din verksamhets viktigaste information finns tillgänglig.

Den vanligaste uppfattningen är att det inte krävs någon backup av informationen i Microsoft 365. Det många inte vet är att traditionell backup nämligen inte ingår  i molntjänster som Microsoft 365. Nedan har vi sammanställt vad som ingår gällande informationssäkerhet. 

Microsoft 365 erbjuder en viss nivå av informationssäkerhet:

 • En borttagen mailbox kan återställas av administratören inom 30 dagar.
 • Dokument som tas bort från OneDrive eller SharePoint hamnar i webbplatsens papperskorg som ger en form av korttidsbackup eller lagring av filer som användaren raderat i upp till 93 dagar.
 • Informationen lagras normalt på Irland och i Holland.

Hur kan vi hjälpa er?
Vi bryr oss om er säkerhet och kan hjälpa er med en  högre nivå av informationssäkerhet.backup

 • Svensk Leverans
  Svensk Backup och lagring i miljöeffektivt redundant datacenter. Samt en svensktalande och säkerhetsprövad Servicedesk.

 • Backup och återställning
  Backup och återställning för antingen hela brevlådor, utvalda data från e-postmappar, kalendrar, exchange online, Sharepoint och OneDrive till enskilda objekt som enskilda meddelande eller bilagor.

 • Skydd av förstörda filer, versionshantering 
  Skydd av förstörda filer, versionshantering och möjlighet att återta filer i ett överenskommet tidsfönster.

 • Återskapa till en o-krypeterad version
  När du hamnar i situationen av att din enhet blir drabbad av kryptovirus  kommer de krypterade dokumenten att synkas online nästa gång användaren kopplar upp sig mot molnet. I Microsoft 365 så kan du som användare normalt återskapa dokument till en tidigare version, många kryptovirus döper om filnamnen och på så vis återstår problemet. Den enda lösningen för att återskapa till en o-krypeterad version är en traditionell backup.

Vill du veta mer om vad som är viktigt att tänka på inför valet av molntjänst?
Anmäl dig till vårt webinar. Registrera dig på vårt webinar ”5 saker molnjättarna INTE vill att du ska känna till” - där vi avslöjar vad Amazon, Google och Microsoft INTE berättar för dig.

Till webinar