Är ni drabbade av en cyberattack, misstänker ni ett intrång eller angrepp? Kontakta IT-Total CSIRT så bistår vi med experthjälp!

Tiden direkt efter en säkerhetsincident är kritisk. Att vidta rätt åtgärder och försäkra sig om att man har tillgång till rätt information är avgörande för ett effektivt hanteringsarbete. Men framförallt att arbeta strukturerat och med försiktighet.

Viktigt att tänka på om ni är drabbade:

1. Få inte panik
Gör inget förhastat, detta kan få konsekvenser som gör det svårare att analysera händelsen.  Är det ett fastställt angrepp som effektivast begränsas genom att isolera alternativt låsa ner något skall det genomföras. Exempelvis ransomware som sprider sig i nätverket.

2. Kontakta alltid experter
Kontakta alltid experter innan annan handling utförs mot cyberattacken. Det är kritiskt att experter kommer in i ett tidigt skede.

3. Tillgänglighet
Se till att system och information som behöver analyseras finns tillgängliga. Men även att personal som behöver delta i hanteringsarbete eller eventuellt intervjuas finns tillgängliga. Detta är viktigt för att etablera kontaktvägar, ägarskap och kommunikationsflöden.

4. Tänk på: Vem, Vad och Hur
När ni kontaktar CSIRT är det viktigt att ha så mycket information kring händelsen som möjligt. Information så som misstänkt tidpunkt samt av vem och hur det identifierades. Vem och hur kan vara ett system, en person eller en säkerhetsprodukt och som ser eller identifierar en säkerhetshändelse, avvikande beteende eller något av misstänkt karaktär. Detta är viktigt för att förstå angreppets natur för att analysera, isolera och åtgärda händelsen.

Kontakta IT-Total CSIRT på telefonnummer: +46 8 595 006 50
Om du är IT-Total CSIRT kund, vänligen använd er organisations dedikerade telefonnummer.

Om IT-Total CSIRT:
IT-Total CSIRT är en del av IT-Total Cyber Defense Center. CSIRT består enbart av seniora resurser och besitter +10 års erfarenhet från nationella samt internationella uppdrag.

Security Alert

 

 

Vid icke akuta fall, kontakta Sebastian via formuläret nedan: