Cyber Risk & Threat Assessment

Förstår ni er organisations fotavtryck på internet och hur angriparna tänker?

Drygt 96 % av internets innehåll existerar på Deep och Dark Web. Det betyder att endast 4 % finns på det vi till vardags kallar internet (Clear Web).  Att upptäcka IT-attacker är en utmaning, inte bara på grund av de sofistikerade attackerna, utan också på grund av den storskaliga och komplexa karaktären hos dagens IT-infrastruktur. Angriparna är i dag mer välfinansierade samt organiserade. 

Cyber Risk & Threat Assessment ger en extern bedömning av cyberrisker och hot mot er verksamhet.

Hur går det till? 
Bedömning utförs i fyra steg och har en tidsåtgång på omkring fyra dagar. Den avslutas sedan med rapportgenomgång där vi tittar på organisationens fotavtryck på Clear, Deep och Darkweb samt en ”Cyber Security Score”.

Passar dig som vill:

  • Få kontinuerlig insikt i hur fotavtrycket ser ut
  • Upptäcka och kontrollera dataläckage
  • Mitigera kommande attacker
  • Skydda organisationens varumärke
  • Skydda viktig personal
  • Stärka cyberresiliensen
Sebastian Rosendahl Cyber

Sebastian Rosendahl

Business Area Manager: Cyber Security

070-968 54 03