Få insikt om er organisations fotavtryck på internet och hur angriparna tänker?

Drygt 96 % av internets innehåll existerar idag på Deep och Dark Web. Det betyder att endast 4 % finns på det vi till vardags kallar internet (Clear Web).  Att upptäcka IT-attacker är en stor utmaning, de blir alltmer avancerade samtidigt som komplexiteten ökar i dagens IT-infrastruktur. Angriparna är i dag mer välfinansierade och organiserade än någonsin tidigare. 

Cyber Risk & Threat Assessment ger en extern bedömning av cyberrisker och hot specifikt mot er verksamhet.

Hur går det till?

Bedömning utförs i fyra steg och har en uppskattad tidsåtgång på fyra dagar. Vi gör därefter en genomgång tillsammans med er där vi tittar på organisationens fotavtryck på Clear, Deep och Dark Web samt en ”Cyber Security Score”. 

Passar dig som vill:

  • Få kontinuerlig insikt i hur fotavtrycket ser ut
  • Upptäcka och kontrollera dataläckage
  • Skadedämpa kommande attacker
  • Skydda organisationens varumärke
  • Skydda viktig personal
  • Stärka cyberresiliensen

Vill du bli kontaktad av Sebastian? 

Fyll i formuläret nedan.