Cyber Security Threat Landscape

Öka medvetenheten inom cybersäkerhet. Hur ser den allt mer komplexa hotbilden ut?

Varje dag utsätts svenska myndigheter och organisationer för cyberattacker. Med dataexplosionen växer vikten av säkerhet,  då antalet potentiella inträdespunkter blir fler.  Antalet sensorer, appar, undersidor och automatiseringsprocesser ökar ständigt. I takt med detta är det viktigt att stärka sin cyberresiliens och förstå hotbilden. 

Hur går det till?

Detta är del ett av tre i IT-Totals hotbildsprogram. Workshopen innehåller fem moduler och tar cirka två timmar. Tillsammans går vi igenom vilka funktioner, kontroller och förmågor som krävs. Vi tittar även på praktiska fall och attackflöden. Detta för att se hur illa och förödande en cyberincident kan vara. 

Passar dig som:

Arbetar med IT eller har en ledande och/eller beslutsfattande roll

För dig som önskar: 

  • Uppdatering av det komplexa cyberhotlandskapet
  • Insikter kring hur man bedriver ett effektivt cybersäkerhetsprogram
  • Förståelse om hur en attack går till och dess olika faser, "Cyber Kill Chain"

Sebastian Rosendahl Cyber

Sebastian Rosendahl

Business Area Manager: Cyber Security

070-968 54 03