Vi ser till att er vardag rullar på som den ska oavsett vart ni befinner er.

Arbetsplatsen är inte längre en plats vi går till utan något vi alltid har med oss. Se till att ni arbetar effektivt och har tillgång till rätt verktyg och information oavsett var ni befinner er eller vilken enhet ni använder. Vi hjälper er med hela livscykeln av er arbetsplats så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Passar dig som behöver:

  • Få kontroll på er maskinpark genom ett asset management verktyg

  • Kostnadskontroll med genom en fast månadskostnad

  • Kundunik webshop som är anpassad efter era behov

  • Hjälp med hela livscykeln för enheterna från det att enheterna köps in till dess att de ska bytas ut

  • Säkerhetsklassad personal

  • Endpoint protection

  • Komplett klienthanteringssystem med inkluderat MDM-verktyg

  • Automatiserade installationer av hårdvara