IT Total in english

Digital Workspace

Allt för en IT-trygg arbetsdag.


Arbetsplatsen är inte längre ett ställe vi går till utan något vi alltid har med oss. Oavsett vilka appar, enheter eller tjänster ni använder måste det fungera felfritt, var du än befinner dig.
För att du ska kunna fokusera på just din verksamhet tar vi på IT-Total hand om allt ni behöver för en säker och produktiv arbetsdag. Vi erbjuder alltifrån enheter till applikationer och kontinuerliga uppdateringar av klienter på distans.

Klimatsmart och effektivt
Vi förbrukar idag mer resurser än jorden kan producera. För att vi ska kunna leva i en hållbar miljö måste den trenden vändas. Med oss kan era datorer leva längre med oförminskad prestanda – genom att förbruka färre datorer påverkar vi klimatet positivt.
Vi på IT-Total ser till att era enheter är redo att användas direkt vid leverans och håller mjukvaran och applikationerna säkra och uppdaterade under hela livslängden. När hårdvaran till slut ska bytas ut tar vi hand om hela processen och hanterar den genom säkert återbruk eller miljömässig destruering med tydlig återrapportering där ni kan se vad som har hänt med era enheter.

Vi efterlever kraven mot säkerhetsskyddslagen
Med oss som partner och IT-leverantör kan ni känna er trygga. Vi efterlever kraven mot den nya säkerhetsskyddslagstiftningen, vilket innebär att alla på IT-Total är säkerhetsprövade. Detta gör oss till en heltäckande leverantör inom Digital Workspace – allt för din IT-trygghet. 

Jag önskar att ni kontaktar mig:

Fredrik Rosencrantz

Head of Managed Services & Cyber Security

M365 as a Service

För användarnära funktioner som förenklar distansarbete och säkerhetsarbete finns M365 as a Service. Här vävs Microsoft 365 samman med tjänster och funktioner från Microsoft365, Windows 10 och Enterprise Mobility. Tjänsten är skalbar och flexibel för att kunna skräddarsys mot era behov.

Client as a Service

Med denna tjänst kan ni sätta funktion och produktivitet i fokus samtidigt som ni får en så smidig och problemfri hantering av klienter som möjligt. Genom en kontinuerlig analys av verksamheten tillgodoses ni proaktivt med lösningar som fokuserar på användarupplevelse och livscykelhantering av klienter.

Webshop

I vår webshop hittar du ett brett sortiment av produkter, tjänster & tillbehör.

Vendors & Partners

Affärsområdets teknologistack består av noga utvalda leverantörer och samarbetspartners, där vi erbjuder marknadsledande IT-lösningar.

Insikter, nyheter och inspiration kring IT-säkerhet

Utbildning är bästa försvar

Hotbilden mot Sverige har förändrats drastiskt den senaste tiden. Med ett pågående krig i Europa, en NATO-ansökan lagd på is och de senaste månadernas…

De nya kraven från NIS2 är en utmaning för många

I dagens digitaliserade samhälle är informationssäkerhet en viktig aspekt, inte minst för samhällsviktiga organisationer. De nya kraven från NIS2 är en…

E-post är huvudkällan till säkerhetsincidenter: ”Krävs en stark cyberkultur

Upp till 90 procent av säkerhetsincidenter som sker inom en organisation spåras till e-post. Trots att ledningsgruppen ofta är mest utsatt kan detta…