Säkerhet som tjänst

IT-Säkerhet - en stor utmaning för IT-organisationen


Säkerhetslösningar är idag en stor utmaning
Molntjänster, virtualisering, datacenter, nätverk och mobilitet är en utmaning för alla organisationer. Mängden viktig information som transporteras över internet är betydligt större idag än tidigare. Antalet ingångar i nätverket ökar dramatiskt.

GDPR
GDPR, General Protection Data Regulation, kräver ett nytt säkerhetsinitiativ. Frågan är inte längre om utan snarare när det kommer att ske en säkerhetsincident. Vi besitter erfarenhet av säkerhetsprojekt inom framförallt infrastruktur och klientsäkerhet av både mindre och större organisationer.

Utmaningen är inte endast att stänga ute hot utan även att begränsa skadan vid en eventuell attack. Detta görs genom att segmentera nät och begränsa den data som går att nå. Genom automatiserade åtgärder vid larm kan tiden som en attack pågår begränsas kraftigt. Detta för för att lindra skadan vid en attack.


Inom IT-säkerhetsområdet kan vi bland annat hjälpa till med följande:

 • Klientsäkerhet
 • Brandvägg
 • Nätsegmentering
 • Kryptering
 • Autentiserings lösningar
 • UEBA lösningar (Automatiserad analys av onormala beteenden i nätet)
 • NAC (Network Access Control) LAN och WLAN
 • Logghantering/SIEM
 • Säkerhetsövervakning/SOC
 • Incidenthantering
 • Automatiserad åtgärd vid larm

Säkerhet som tjänst
I erbjudandet säkerhet som tjänst kombineras tjänsterna ovan för att bygga en skräddarsydd säkerhetslösning för varje företag och organisation. Lösningen installeras och driftas helt av IT-Total.

Vill du veta mer? 

Lämna dina uppgifter i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer. 


Jan-Erik Johansson

Jan-Erik Johansson

Säljchef / Bid-manager

073-522 73 99