20 nov 2018

Vid det är laget har många säkerligen redan hört om den nya lagen, Cloud Act, som trätt i kraft i USA där amerikanska molnleverantörer och IT-driftsbolag kan tvingas lämna ut data till amerikanska myndigheter.

Den 23 mars i år trädde Cloud Act i kraft. Det innebär att all data som lagras hos USA-baserade molnleverantörer nu blir synligt och tillgängligt för amerikanska myndigheter oavsett vart i världen informationen lagras. I Sverige och EU följer vi dock den motsatta strömmen. Med högre krav på omhändertagandet av data och personlig information genom GDPR (General Data Protection Regulation) samt tydligare krav på leverantörerna genom t.ex. ISO-certifieringar.

- För IT-Total är det en självklarhet att följa GDPR, en dataskyddsförordning vi välkomnar och som skapats med mål att skydda individens information. Något som nu kan äventyras genom att välja en tjänst som lyder under Cloud Act. Detta är något som svenska kunder behöver ta i beaktande när de väljer leverantör framöver, säger Fredrik Franzén, VD, IT-Total. 

Fördelen med att producera tjänsterna och lagra informationen lokalt i Sverige
Genom att producera tjänsterna och lagra informationen lokalt i Sverige säkerställer du att ditt företags data och personlig information hanteras och kontrolleras av Europeiska lagar. Du kan på detta sätt vara säker på att bolaget själv får möjligheten att bestämma mer över hur informationen ska hanteras utan inblandning av amerikanska myndigheter.

- IT-Totals driftserbjudande är baserat på välkända och marknadsledande tjänster och teknologier med fokus på den höga säkerhetsnivå och säkerhetstänkande våra kunder kräver. Kundens säkerhet är alltid i fokus när vi skapar vår tjänster. Bland annat producerar vi våra tjänster lokalt från vad som anses vara Sveriges säkraste datacenter. Med IT-Total som driftleverantör kan du alltid känna dig säker på att du har valt en leverantör som prioriterar att skydda ditt företags känsliga information från att komma i orätta händer, säger Mattias Arnersten, Driftchef, IT-Total.

Rådgivning kring driftslösningar

Vi bygger våra driftslösningar i en säker och lokalproducerad helhet med kompetent, personlig och kundspecifik service.

- Om du känner minsta oro för att ditt företags data som finns i det amerikanska molnet kan komma i orätta händer så skall du omgående ta kontakt med oss så kan vi säkra upp så att det lagras på ett säkert vis inom rikets gränser, säger Jan-Erik Johansson, Försäljningschef, IT-Total.

Vill du veta mer? 

Fyll in dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig inom kort.