12 dec 2018

Vet du inte i vart din data lagras är du inte ensam. I rapporten A Perfect Storm – Nordic Data Centre Trends 2018 framkommer det att hela 60% inte vet i vilket land som deras data lagras. Det kopplat till den nya lagen, Cloud Act, som trätt i kraft i USA där amerikanska molnleverantörer och IT-driftsbolag kan tvingas lämna ut data till amerikanska myndigheter gör det allt viktigare att ha koll på vart ens data lagras.

Tidigare i år trädde Cloud Act i kraft. Det innebär att all data som lagras hos USA-baserade molnleverantörer nu blir synligt och tillgängligt för amerikanska myndigheter oavsett vart i världen informationen lagras. I Sverige och EU följer vi dock den motsatta strömmen. Med högre krav på omhändertagandet av data och personlig information genom GDPR (General Data Protection Regulation) samt tydligare krav på leverantörerna genom t.ex. ISO-certifieringar.

I rapporten A Perfect Storm – Nordic Data Centre Trends 2018 framtagen av DigiPlex i samarbete med IDG Connect framkommer det att hela 60% inte vet i vilket land som deras data lagras. Vart din data är lagrad kan vara avgörande för att hänga med i den accelererande digitala utvecklingen, vara konkurrenskraftiga samt uppfylla GDPR-kraven.

Jan-Erik Johansson It-total- Vi producerar och levererar kundanpassade och lokalproducerade tjänster till våra kunder. All information lagras i Sverige och skyddas av svensk lag. All information som skapas av våra kundföretag tillhör kund och kan när som helst sparas lokalt eller begäras ut, säger Jan-Erik Johansson, Försäljningschef, IT-Total.

Våra två datacenter belägna i Stockholmsområdet är några av landets säkraste med geografiskt olika placering för maximal säkerhet. För att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet för våra kunder har vi dubblat upp allt och har redundans på allt från exempelvis internet, el, kyla och infrastruktur. För att minska miljöpåverkan av servrarna som är stora förbrukare av energi, arbetar vi även med Grön-IT. Bland annat återvinner vi överskottsvärme från våra datacenter.

Våra datacenter är tongivande inom kvalité, säkerhet och miljö. De är bland annat certifierade för följande internationella standarder:

  • ISO27001: 2005 standard för säkerhetshantering
  • ISO 9001:2000 standard för kvalitetsstyrning
  • ISO 14001 standard för miljöledningssystem
  • OHSAS 18001 för hälsa och säkerhetledningssystem
  • PCI Data Security Standard (PCI DSS) betalkort säkerhet

Läs mer om Cloud Act

Läs mer om våra Datacenter lokalt i Stockholm

Läs mer om våra säkra datacentertjänster

Vill du veta mer?
Lämna dina uppgifter i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer.