30 jan 2014

En äkta molntjänst från IT-Total där det börsnoterade läkemedelsföretaget Karo Bio endast löpande betalar för den IT de använder. Avtalsvärdet beräknads vara värt ca 1 000 000 kronor per år

- Vårt gamla avtal med tidigare leverantör gick ut och vi bjöd in ett flertal leverantörer för att presentera en ny modern lösning för oss. IT-Total kunde visa den bästa lösningen ihop med hög kompetens och engagemang. Lösningen är dynamisk, skalbar såväl uppåt som neråt, både när det gäller resurser och kostnader, säger Torbjörn Malmsjö, IT-chef Karo Bio. 

- Den här affären är mycket rolig för oss på IT-Total då vi känt kunden i många år och nu fått förmånen att ta över deras IT-leverans när deras gamla avtal med tidigare leverantör gått ut. Med våra duktiga konsulter och våra lokala funktions- och kapacitetstjänster har vi ett starkt erbjudande där vi tar helhetsansvar för en fungerande IT helt enkelt, säger Stefan Borg, affärsområdeschef Sourcing på IT-Total.

För mer information, kontakta:
Stefan Borg, Affärsområdeschef Sourcing IT-Total, 073-522 23 80, stefan.borg@it-total.se
Peter Wallin, Marknadschef IT-Total, 073-522 23 84, peter.wallin@it-total.se
Torbjörn Malmsjö, IT-chef på Karo Bio, 08-608 60 40, torbjorn.malmsjo@karobio.se

Stefan Borg IT-Total
Stefan Borg, Affärsområdeschef Sourcing IT-Total