13 mar 2020

Vi vill dela med oss av vårt förhållningssätt och de åtgärder som vi vidtagit för att bidra till att minska spridningen av COVID-19 och säkerställa vår leveranskapacitet och kvalité mot våra kunder. För att vi bryr oss.

Spridningen av COVID-19 påverkar oss alla och vi anser att det är viktigt att vi tar vårt ansvar. Därför vill vi dela med oss av vårt förhållningssätt och de åtgärder som vi vidtagit för att bidra till att minska spridningen av COVID-19 och säkerställa att den inte påverkar vår leveranskapacitet och kvalité.

Vi är vana att arbeta kundfokuserat, flexibelt och anser oss snabba på att anpassa oss efter förändringar i vår omvärld och ser lösningar snarare än problem. Därför har vi tagit fram en beredskapsplan och kommer att ta löpande beslut kring den information vi får från myndigheterna kring COVID-19 som vi bedömer är bäst för våra kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Vi gör allt vi kan för att upprätthålla vår leveranskapacitet och kvalité, men vill redan nu passa på att påminna våra kunder om att beställa produkter i tid då dessa kan komma att få en längre leveranstid på grund av den rådande spridningen av COVID-19.

Vi hoppas på förståelse, support och samarbete i detta viktiga arbete att minska spridningen COVID-19. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

Vårt förhållningssätt handlar om att minska smittspridning av COVID-19 genom försiktighetsåtgärder: 

 • Vi jobbar i team
  För att sprida riskerna arbetar i team där 50 % arbetar på kontoret och 50 % arbetar hemifrån
 • Använd digitala verktyg
  Vi uppmanar alla medarbetare att använda digitala verktyg som Teams för samarbete och både interna samt externa möten
 • Undvik stora folksamlingar
  Vi rekommenderar alla medarbetare att undvika kollektivtrafik och större folksamlingar, folktäta områden som hissar etc
 • Tänk på handhygienen
  Vi uppmanar alla medarbetare om att tänka på sin handhygien och undvika handskakningar
 • Restriktioner kring resor
  Vi rekommenderar att våra medarbetare inte reser varken privat eller tjänsteresor utanför Sverige
 • Stanna hemma vid sjukdom
  Vi uppmanar alla medarbetare att stanna hemma om de inte känner sig fullt friska

Dessa åtgärder vidtas för att begränsa spridningen av COVID-19 samt för att säkra vår leveranskapacitet och kvalité mot våra kunder. Vi försätter att arbeta med att hitta nya smarta och säkra lösningar för att underlätta våra kunders vardag.

Vi kommer att kontinuerligt hålla er uppdaterade kring vårt fortsatta arbete. Har ni några som helst frågor, behov eller nya önskemål så finns vi här. För att vi bryr oss.