8 maj 2019

IT-Total Sverige har inga som helst kopplingar och ingår inte i den nya konstellationen Nordlo.

För att förtydliga så har IT-Total Sverige inga kopplingar och ingår inte i den nya konstellationen som uppstått efter sammanslagningen av Dicom, Zetup, Office IT-Partner och det norska bolaget IT Total. Då ett något otydligt pressmeddelande och utskick till kunder från bolaget Nordlo kan ge intryck av detta. Det IT Total som det handlar om är ett mindre norskt bolag i Kristiansand med samma namn.

För mer information, kontakta:
Peter Wallin, Marknadschef IT-Total, 073-522 23 84, peter.wallin@it-total.se