28 aug 2018

Den 28:e augusti bjuder IT-Total och SecureAppbox in de som jobbar med GDPR, DPO-er och personuppgiftsombud till ett frukostseminarium där vi summerar de första månadernas erfarenheter, incidenter och händelser.

Eftersom GDPR är en helt ny förordning och gäller i princip alla typer av verksamheter, bjuder vi in till detta seminarium. Vi kommer berätta om vad som hänt, myndigheternas tolkningar samt hur olika problem blivit lösta. Idén är att kunna dela lösningar och erfarenheter vad gäller efterlevnad av GDPR.

Efter seminariet får de som är intresserade stanna kvar för hands-on erfarenheter kring de olika lösningar som används. Anmälan till detta görs på plats.

NÄR: 28 Augusti kl 08.30-10.30
Frukost serveras från kl 08.00
PLATS: The Winery Hotel,
Rosenborgsgatan 20, 169 74 Solna
 
AGENDA:

  • Vad har myndigheterna prioriterat i Sverige och övriga Europa 
  • Vilka Incidenter har varit vanligast de första månaderna
  • Hur har ”DPO”-rollen tagits emot internt/externt
  • Hur har lösningar och systemstödet fungerat
  • Erfarenheter från olika verktyg/tjänster


 Anmäl dig här

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Fredrik Franzén, IT-Total, på fredrik.franzen@it-total.se 
eller Anders Jonsson, SecureAppbox, på anders@securemailbox.com

Varmt välkommen!


ITT+SA