7 jan 2015

IT-kanalen: Tjänstefokuserade IT-Total verkar ha haft ett omtumlande år – på ett bra sätt.
Personalstyrka och omsättning har nästan fördubblats. Trenden mot att allt fler kunder väljer
tjänster istället för hårdvara driver lejonparten av tillväxt.