28 aug 2014

Lequa Net har valt IT-Total som partner och distributör av Lequa Nets Lequinox teknologi och Lequinox baserade applikationer.

IT-Total säkerställer med sin tekniska expertis, sin avancerade infrastruktur och plattform för molntjänster att affärskritiska tjänster alltid är tillgängliga.

Med Lequa Nets produkter kan IT-Total erbjuda kunder helt nya och unika möjligheter att hantera ansvar, skyldigheter, spårbarhet och åtkomstkontroll samt säkerhet i molnbaserade tjänster, och på detta sätt främja tryggheten i molnet.

-Vi kommer att erbjuda och distribuera denna världsunika lösning, vilket möjliggör att hantera applikationer och kommunikation i molnet på ett helt nytt sätt utan att tulla på säkerhet, dataskydd, och integritet, säger Peter Wallin Marknadschef på IT-Total.

-Vi kommer att erbjuda en lösning som underlättar för kunder och användarna att följa de krav som ställs i lagstiftning, standarder och inte minst företagens egna regler och krav för t.ex. spårbarhet och trygghet för alla deltagande parter.

-Detta öppnar för helt nya möjligheter för både stat, kommuner, landsting och näringsliv att börja nyttja molnet för sina tjänster utan att exponera sig för de risker som man tidigare identifierat.

-Samarbetet har redan påbörjats och vi har redan ett flertal stora projekt som väntar på att aktiveras i molnet, vi ser med stor tillförsikt fram emot hösten och vårt samarbete med Lequa Net avslutar Peter Wallin.

Om Leaua Net
Lequa Net AB är ett dotterbolag till Lequa AB, ett svenskt företag som specialiserat sig på legal tillförlitlighet inom elektronisk kommunikation. Lequa Net utvecklar programvaror och lösningar, baserade på Lequinox™-teknologin som stödjer elektroniska tjänster med validering av identiteter, informations- och processintegritet samt spårbarhet och interoperabilitet. Läs mer på lequanet.com

För mer information, kontakta:
Peter Wallin, Marknadschef IT-Total, 073-522 23 84, peter.wallin@it-total.se
Johan Wilén, Chief Sales Officer, LequaNet, 070-967 28 02, johan.wilen@lequa.com

Lequa ITT