Idag är det alldeles för vanligt med stulna identiteter, okrypterad kommunikation, icke korrekt underskrivna handlingar som dessutom sparas på felaktigt sätt.

17/2 -17

Nu finns en möjlighet att följa lagar och förordningar, även digitalt, att agera med säkerhet, kunna kräva skyldigheter och dela ut ett legalt hållbart kvitto till alla som är delaktiga i en process.

Lösningen baseras på Lequinox® plattformen och möjliggör bland annat en säker, spårbar och rollbaserad digital kommunikation och kan lätt integreras med befintliga system.

Lösningen identifierar användaren och i vilken yrkesroll han/hon agerar, krypterar informationen automatiskt och skapar spårbarhet för alla parter som deltar i en interaktion. 

Läs mer om lösningen här!


För mer information, kontakta: 

Christer Alm, VD IT-Total, +46767872310, christer.alm@it-total.se

www.it-total.se

www.hpe.com/info/lequinox