17 feb 2017

Idag är det alldeles för vanligt med stulna identiteter, okrypterad kommunikation, icke korrekt underskrivna handlingar som dessutom sparas på felaktigt sätt.

Nu finns en möjlighet att följa lagar och förordningar, även digitalt, att agera med säkerhet, kunna kräva skyldigheter och dela ut ett legalt hållbart kvitto till alla som är delaktiga i en process.

Lösningen baseras på Lequinox® plattformen och möjliggör bland annat en säker, spårbar och rollbaserad digital kommunikation och kan lätt integreras med befintliga system.

Lösningen identifierar användaren och i vilken yrkesroll han/hon agerar, krypterar informationen automatiskt och skapar spårbarhet för alla parter som deltar i en interaktion. 

Läs mer om lösningen här!


För mer information, kontakta: 

Christer Alm, VD IT-Total, +46767872310, christer.alm@it-total.se

www.it-total.se

www.hpe.com/info/lequinox