18 jun 2014

Syftet med partnerskapet är att erbjuda gemensamma kunder tillgång till IT-Totals specialistkompetens inom datakommunikation och nätverk i kombination med Ruckus patenterade Wi-Fi-teknologi och affärslösningar

ITT PWA Ruckus

- Vi ska ligga i framkant och erbjuda våra kunder bättre alternativ och lösningar som ger våra kunder det bästa värdet inom kommunikation och nätverk. Det handlar om att öka affärsnyttan med det befintliga nätverket genom att eliminera problem och tillföra möjlighet. Ruckus patenterade teknologier har avgörande fördelar jämfört med andra Wi-Fi-tillverkare, exempelvis bättre täckning och stabilare signal till varje klient. Tillsammans med Ruckus erbjuder vi nu lösningar med 100 % Wi-Fi-täckning samtidigt som vi ökar affärsnyttan genom en rad mervärdestjänster, säger Peter Wallin marknadschef på IT-Total.

Ruckus tjänster gör det bland annat möjligt för köpcentrum, butiker och hotell att anpassa sina kampanjer utifrån en rad olika variabler och därigenom driva försäljning och kundlojalitet kort- och
långsiktigt. Är kunderna nya eller återkommande, hur lojala är de och hur ser deras rörelsemönster ut? Det är värdefulla insikter i en bransch präglad av hård konkurrens, där det gäller att ligga steget före. I kombination med våra lösningar blir det möjligt att engagera och interagera med kunder i realtid. Här pratar vi verkligen om högsta värde för kunderna, avslutar Peter Wallin.

Samarbetet inleds omedelbart. IT-Total har redan ett antal större projekt på gång baserade på Ruckus produkter med smarta Wi-Fi-lösningar.

- Vi på Ruckus i Norden har från starten jobbat med kanalen och är noga med att arbeta med duktiga partners. Kunderna idag inser vikten av ett pålitligt Wi-Fi nätverk, och uppskattar, likväl som våra partners, att vi kan erbjuda stabil uppkoppling och kompletta affärslösningar. Vi är väldigt glada över att samarbeta med IT-Total och ser fram emot att kunna erbjuda gemensamma kunder svårmatchade produkter och tjänster, säger Rober Hedén på Ruckus Wireless.

För mer information, kontakta:
Peter Wallin, Marknadschef IT-Total, 073-522 23 84, peter.wallin@it-total.se
Robert Hedén, Regional Sales Manager, Ruckus Wireless, 073-422 85 17,
robert.heden@ruckuswireless.com