19 sep 2016

Vi på IT-Total avslutade vårt femte verksamhetsår 31 april 2016 och satte nytt omsättningsrekord för fjärde året i rad.

IT-Total ökade årsomsättningen med 40 procent till 154,8 mkr jämfört med föregående år. Resultatet blev +12,2 mkr, vilket är en resultatförbättring med 255 procent jämfört med föregående år. Marginalen för helåret landade på hela 8 procent, och det är mer än vad många av våra konkurrenter är i närheten av. 

Alla delar inom bolaget har gått bra, dvs produktaffären, konsultaffären och funktionstjänster. Inte minst har vi lyckats bra med transformationen till att ha en större del intäkter från tjänstebaserad försäljning vilket bidrar till vår goda marginal.

Vi har gått från ett negativt resultat första kvartalet där bolaget valde att göra en större förändring inom säljorganisationen till ett imponerande resultat på endast 8 månader. 

- Vi känner oss väl rustade för fortsatt tillväxt och leva upp till devisen bra kan bli bättre. Affärsläget är fortsatt starkt en bit in i det nya året. Årets första kvartal hade vi en tillväxt på 40% jämfört med samma period föregående år. Utöver ett starkt resultat fortsätter IT-Total att växa i antal anställda, så vi hoppas på ett nytt rekordår, säger Peter Wallin Sälj- & marknadschef IT-Total.

IT-Total ska vara ett tillväxtbolag. Vi är övertygade om att det är ett mer intressant och givande sätt att bedriva en verksamhet. Vi vet också att det är en roligare miljö att vara i för våra medarbetare och kunder. Det händer oftast mycket i ett tillväxtbolag och det skapar många utvecklingsmöjligheter för medarbetare inom bolaget.


Stockholm 2016-09-19

Christer Alm                                 Peter Wallin
VD IT-Total                                   Sälj- & marknadschef IT-Total