24 apr 2015

IT-konsultföretaget IT-Total har som enda partner i Sverige högsta certifiering inom Fortinet,
Fortinet Platinum partner

IT-Total fortsätter att fokusera på kompetens och kontinuerligt lärande. Bolaget har sedan tidigare fem specialistkonsulter med den högsta möjliga certifieringsnivån. När det gäller kompetens och erfarenhet av att bygga komplexa lösningar ihop med Fortinet är IT-Total bäst i Sverige. Ingen annan partner i Sverige har samma mängd konsulter med högsta kompetens och erfarenhet inom Fortinet som IT-Total.

- Certifieringen är ett bevis för IT-Totals unika kompetens och erfarenhet inom Fortinets produkter och lösningar. IT-Total och Fortinet har ett långt och strategiskt partnerskap ihop som stärks ytterligar i och med detta, säger Peter Wallin Sälj-& marknadschef IT-Total.

För mer information, kontakta:
Peter Wallin, Sälj- & marknadschef IT-Total, 073-522 23 84, peter.wallin@it-total.se

fortinet platinum IT-T