24 mar 2014

IT-Total vann för några månader sedan Ljusdals kommuns upphandling av storage och tjänster, och har nu till sist kunnat teckna avtal

Det första tilldelningsbeslutet även det i IT-Totals favör överprövades i förvaltningsrätten av ITF och IBM vars anbud och teknik inte ansågs uppfylla kraven. IT-Total kommer att leverera alla server- och lagringslösningar till Ljusdals kommun under de kommande fyra åren. Avtalet är i mångmiljonklassen och under fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. Beställare och medlemmar inom Inköp Gävleborg kan tillkomma och nyttja avtalet.

Kommunen har behov att förnya sin lagringsmiljö, och har valt att göra det tillsammans med IT-Total. IT-Total står för produkter från HP, installationstjänster, konsulttjänster och proaktiv support. IT-Total ska även hjälpa kommunen att hantera sin befintliga utrustning genom inbyte av denna.

- Vi är stolta över att ha fått förtroendet och kommer se till att kommunen äntligen får den bästa tekniska lösningen på plats, säger Peter Wallin, marknadschef IT-Total.

För mer information, kontakta:
Peter Wallin, Marknadschef IT-Total, 073-522 23 84, peter.wallin@it-total.se
IT%20Total_2013-11-05_ADAM4286