9 apr 2014

IT-Total förstärker sin försäljningsorganisation med Lasse Lund som ny Account manager

Lasse har lång erfarenhet av IT-branschen och tjänsteförsäljning. Med sin erfarenhet och sitt starka engagemang kommer han vara en viktig person i IT-Totals fortsatta tillväxt. Lasse har tidigare verkat i liknande roller på D-Link, Tieto och SAN Value.

- Vi fokuserar allt mer mot tjänsteförsäljning och nya affärsmodeller. Det känns väldigt bra att få in Lasse i laget som har stor erfarenhet av att driva denna typ av försäljning mot kunder, säger Peter Wallin Sälj- & marknadschef på IT-Total.

Våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning att få köpa IT som tjänst. Vi behöver ändra och förstärka vår säljorganisation lite grann för att möta efterfrågan och nå de tillväxtmål vi satt upp, avslutar Peter Wallin.

För mer information, kontakta:
Peter Wallin, Sälj- & marknadschef IT-Total, 073-522 23 84, peter.wallin@it-total.se

Lasse L
Lasse Lund, IT-Total