14 feb 2018

Företagen köper allt mer av sin it-infrastruktur som tjänst och ställer allt hårdare krav på att deras lösning för datacenter ska vara både miljömässigt hållbar och ha hög säkerhet.

I samarbete med DigiPlex marknadsledande datacenter har IT-Total lyckats omvandla de trenderna till ett framtidssäkrat recept för snabb tillväxt.

– Vi har kunnat ta oss an både större kunder och kunder med mycket specifika säkerhetskrav, säger Fredrik Franzén på IT-Total.

På bara sex år har IT-Total, ett tjänstebolag specialiserat på it-infrastruktur, vuxit till över 100 anställda och en omsättning på över 250 miljoner kronor. Enligt bolagets Global Business Development Manager, Fredrik Franzén, är en viktigt anledning till framgången att IT-Total som ungt bolag snabbt kunnat fånga upp de viktigaste trenderna inom branschen.

– Företagen har gått från att köpa servrar till att köpa it-infrastruktur som en tjänst. Eftersom vi inte satt med ett gammalt ”arv” med tidigare investeringar, som många andra i branschen gjorde, kunde vi börja leverera it-infrastruktur som en renodlad tjänst redan från början, berättar han.

För att kunna leverera sitt erbjudande har IT-Total varit beroende av ett datacenter som kan möta både deras och deras kunders höga krav. I takt med att bolaget växte sökte man därför efter ett andra, redundant datacenter och kom då i kontakt med DigiPlex.

I DigiPlex nybyggda datacenter strax norr om Stockholm hittade man en perfekt partner för att utveckla sin affär framåt. Precis som IT-Total hade DigiPlex lagt sin affärsstrategi i linje med de stora framtidstrenderna och byggt ett datacenter redan anpassat för morgondagens behov. Därför valde IT-Total att 2016 göra DigiPlex till sitt primära datacenter och inledde ett nära samarbete.

En av de avgörande aspekterna i beslutet var säkerhetsfrågan. Fredrik Franzén menar att företagen blivit allt mer medvetna om vikten av var man fysiskt placerar sin data och säkerheten runt den. Denna utveckling har fått extra fart genom GDPR-lagstiftningen som kommer öka kraven på säkerhet ytterligare.

– Det är samma sak med miljöaspekten. Datahallar förbrukar stora mängder energi och den globala it-marknaden står idag för lika stora utsläpp av växthusgas som hela flygindustrin. Kunderna är nu mer medvetna om att de måste ha ett ordentligt miljötänk kring sin it och sitt datacenter. De är väldigt specifika i sina RFP:er vad gäller krav på låg, miljövänlig energiförbrukning och hög säkerhet. Där ser vi att DigiPlex är marknadsledande och vi har vunnit en hel del upphandlingar på den låga energiförbrukning och höga säkerhet som DigiPlex har, säger Fredrik Franzén.

Att valet av datacenter blivit allt viktigare för företagen är något som både IT-Total och DigiPlex märkt av. Enligt Lars Tisén, Chief Commercial Officer på DigiPlex, kommer kraven fortsätta öka på företagen att minska sin datas miljöavtryck och att garantera en hög säkerhet, både digital och fysisk. Stora utsläpp, dataintrång eller driftstörningar blir för kostsamma både miljömässigt, finansiellt och varumärkesmässigt.

– Om ett datacenter går ner, som då gör att en banks kunder inte kommer åt sin internetbank, eller ett flygbolags resenärer blir stående på flygplatsen, så innebär det en stor skada på bolagens varumärke och enorma förluster i förlorat börsvärde, förklarar Lars Tisén.

Lars Tisén tycker därför att det är viktigt att fler förstår hur avgörande datacenter är för vår framtid. Enligt honom är datacenter fundamentet i den pågående digitaliseringen, och vårt samhälle kommer att få stora problem om vi inte ser till att bygga digitaliseringen på en hållbar grund. Tyvärr görs sällan kopplingen mellan datahallar och miljöpåverkan.

– Har man som företag sin data i ett ineffektivt energislukande datacenter drivet på fossila bränslen, ja då är man en miljöbov. De flesta företag försöker påverka sina koldioxidutsläpp genom att minska pappersförbrukning och transporter. Både CIO och företagsledning borde flytta fokus till it-funktionens miljöpåverkan, och synliggöra och bekämpa de stora och växande digitala koldioxidavtrycken.

För både IT-Total och DigiPlex är målet att erbjuda tjänster som tar höjd för den snabba utvecklingen och framtidssäkrar kundernas datahantering. Resultatet av den framsyntheten är också enkla att se hos IT-Total, vars närvaro hos DigiPlex nu vuxit till över 140 servrar.

– Vi har kunnat vända oss till ett helt nytt kundsegment tack vare samarbetet med DigiPlex; inte bara större kunder utan även kundsegment som är samhällskritiska och som har otroligt höga säkerhetskrav, avslutar Fredrik Franzén.

Fakta:
DigiPlex designar, bygger och driver datacenter i Norden. Företaget levererar högklassiga tjänster till sina kunder i form av skräddarsydda, energieffektiva, säkra och stabila driftsmiljöer med högsta möjliga tillgänglighet. Tack vare detta har DigiPlex fått förtroende i både privat och offentlig sektor, inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med förnyelsebar el.