6 maj 2013

IT-Total levererar molntjänster och IT-infrastruktur som en service flexibelt, smidigt och snabbt genom HPs CloudSystem.

IT-Total har tecknat avtal med HP kring HPs CloudSystem. Avtalet ger IT-Total en behovsstyrd "betala efter användande"-plattform för privata och hybrida molnmiljöer som snabbt ger leverans av nya tjänster, en mer flexibel IT-leverans till en lägre kostnad.

Med samarbetet säkerställer HP att IT-Totals IT-infrastruktur alltid är kraftfull och flexibel nog att rymma framtida krav med att leverera säkra, tillförlitliga och nya IT-tjänster på några minuter snarare än dagar. Lösningen inkluderar en självbetjäningsportal för snabb provisionering med automatiserad skalning och hantering.

– Många företag är nu på väg mot hybrida IT-miljöer, där molntjänster kombineras med traditionell IT-infrastruktur. Avtalet med HP stärker ytterligare vårt strategiska partnerskap och vårt erbjudande till våra kunder. Vi har inte bara köpt en lösning från HP utan även en unik affärsmodell som gör att vi arbetar tajtare ihop och har tillgång till hela HPs resurser, säger Peter Wallin Marknadschef på IT-Total.

– Varför investera i egen överkapacitet när vi kan få tillgång och betala för precis just det vi och våra kunder behöver och använder. HPs öppna standardbaserade molnlösning ger oss möjlighet att leverera säkra, tillförlitliga och nya IT-tjänster på några minuter oavsett storlek på kund, säger Stefan Borg affärsområdeschef Cloud på IT-Total.

IT-Total erbjuder molntjänster och IT som en service inom alla sina kompetensområden. Molntjänster och IT som en service kommer att öka markant de närmaste åren. Det kommer också att få en påverkan på kompetensmarknaden i framtiden då vissa typer av kompetenser och tjänster kommer efterfrågas mindre medan behovet för andra och delvis nya ökar.